Professionalisme i valors

Espai Hipòcrates

Protecció de dades personals en el sector sanitari i social

2a edició

LOPD

Descripció

Et sonen les sigles LOPDiGG? Què saps sobre la protecció de dades personals? Coneixes les modificacions que ha suposat la nova llei de protecció de dades per l’atenció als pacients? I sobre els drets digitals?

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i el 5 de desembre de 2018 la seva transposició com a Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, relatius a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Ambdues normes suposen un replantejament i actualització de la normativa de protecció de dades.

Cap persona que desenvolupi el seu treball en una organització sanitària o social, sigui quin sigui el seu perfil professional, no pot ser aliena a la protecció de dades; les organitzacions cada dia són més conscients de la necessitat d’abordar adequadament el tractament de les dades dels seus usuaris, i cada dia són més exigents amb el seu personal a l’hora de fixar els comportaments més ajustats a la normativa.

Amb aquesta formació coneixeràs els aspectes fonamental de la protecció de dades personals, la seva conservació cessió o eliminació i tant com a professionals en l’atenció sanitària com a els aspectes clau per a la protecció de les teves dades. A través d’una escenari interactiu aniràs coneixent erros freqüents i bones pràctiques en situacions quotidianes dels professionals que treballen en l’atenció als pacients.

L’estudi dels materials es complementa amb la realització d’activitats col.laboratives a través de l’entorn online, el Campus Virtual de l’IFMiL, amb el suport d’un expert en continguts que reforça les temàtiques treballades i proporciona el suport necessari per assolir els objectius formatius aprofitant al màxim els recursos que aquesta modalitat no presencial ens proporciona. 

Acreditació:

Dirigit a

Aquest curs està obert a tots els professionals sanitaris que estiguin interessats a conèixer les implicacions legals en matèria de protecció de dades personals al sector sanitari.

Objectius

  • Entendre els conceptes bàsics de la protecció de dades personals i la seva nova regulació legal derivada del Reglament europeu de protecció de dades.
  • Comprendre en què consisteixen les dades personals, els tipus existents i, significativament, quines mereixen protecció especial.
  • Identificar què han de fer les organitzacions sanitàries i socials i el seu personal per adequar-se a la normativa de protecció de dades per tal que l’obtenció i el tractament de dades personals siguin adequades.
  • Conèixer quins són els drets dels interessats en la matèria.

 

Programa

  • Introducció a la protecció de dades
  • Principis de la protecció de dades
  • Drets dels interessats
  • Com organitzen els centres la protecció de dades?

Docents

Cristina Redondo Iniesta

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, advocada i responsable del Servei de Protecció de dades de de Mediconsulting SAU.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te