Inscripció

Dades personals


Dades acadèmiques i col·legials


Altres dades

*Camp opcional que només cal emplenar si en disposes d’un

Dades de facturacióCurs

  • Suport vital bàsic amb desfibril·lació automàtica (tarda)
  • Preu general 130 €
  • Total 130 €