Inscripció

Dades personals


Dades acadèmiques i col·legials


Altres dades

*Camp opcional que només cal emplenar si en disposes d’un

Dades de facturacióCurs

  • Introducció a la Responsabilitat Professional Mèdica i la Seguretat Clínica
  • Preu general 67 €
  • Total 67 €