Violència masclista en l’àmbit assistencial

Experiències en la detecció, el maneig i l’acompanyament

Les situacions de violència masclista són, malauradament, molt prevalents a les consultes i al serveis d’urgències. Per això, la professió mèdica ha de ser especialment sensible per detectar i abordar aquests casos i acompanyar les víctimes amb totes les eines i recursos disponibles.

La violència masclista és també un problema de salut i, per tant, cal sensibilitzar els professionals de tots els àmbits assistencials per una atenció integral a les dones que en són víctimes.

Des de l’IFMiL hem elaborat un material divulgatiu sobre l’abordatge de la violència masclista on trobaràs cinc casos reals que s’han donat al nostre sistema sanitari.

La nostra proposta no pretén ser un compendi de totes les eines i recursos que existeixen i que, sens dubte, ens poden ser molt útils. El nostre objectiu és donar visibilitat a les experiències d’alguns dels nostres col·legues de professió il·lustrant alguns dels casos que, malauradament, poden ser comuns a espais assistencials com són el Centres d’Atenció Primària, el serveis d’urgències d’hospitals, les consultes de ginecologia, les consultes de pediatria o els centres d’atenció integral a les persones amb diversitat funcional.

 

Accedeix a la píndola:

IFMiL és una iniciativa per la formació mèdica continuada de qualitat impulsada per:

Logos Col·legis de Metges: CoMB, COMG, COMLL, COMT

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te