Actualització i innovació

Suport vital bàsic i immediat

Secció metges de medicina estètica

Nou!
Suport vital

Descripció

Moltes parades cardiorespiratòries que tenen lloc a l'entorn de les clíniques (per exemple,  els gabinets d’estètica) són evitables.

Davant d’una aturada cardíaca, una actuació ràpida que segueixi les recomanacions internacionals del European Resuscitation Council pot salvar vides i garantir una recuperació òptima. 

Per contribuir a la formació del col·lectiu mèdic, oferim una acció formativa que es desenvolupa en sessions teoricopràctiques de ressuscitació cardiopulmonar que inclou compressions de bona qualitat, maneig de la via aèria i ventilació i simulació de situacions que comporten la necessitat SVB i desfibril·lació.

Aquest curs permet als alumnes adquirir els coneixements, destreses i aptituds suficients per a ser capaços de reconèixer de forma precoç el pacient que s'està deteriorant i actuar de forma immediata en espera de l'arribada de personal experimentat.

A tenir en compte:

Per accedir a aquesta formació cal ser el membre de la Secció de Medicina Estètica del CoMB i formalitzar la matrícula per un import de 100€ en concepte de dipòsit i reserva de plaça que serà reemborsat a la finalització del curs.

En cas que, sense causa justificada, l'alumne inscrit no assisteixi a la formació perdrà el dipòsit.

 

Acreditació:

Dirigit a

El curs està adreçat a metges de la secció de medicina estètica amb responsabilitat directa sobre pacients.

Objectius

 • Conèixer els fonaments teòrics per a l’actuació en les situacions d’emergència i les habilitats de suport vital bàsic (SVB) i suport vital immediat (SVI), d’acord a les recomanacions de l’European Ressuscitation Council (ERC).
 • Conèixer els fonaments teòrics per a l’actuació en les situacions d’emergència vital. 
 • Identificar i tractar a un pacient en aturada cardiorespiratòria.
 • Aprendre a realitzar compressions toràciques i respiracions de suport.
 • Saber utilitzar el desfibril·lador extern automatitzat de forma segura.
 • Reconèixer al malalt que s’està deteriorant mitjançant l’aproximació ABCDE.
 • Activar els equips d’emergències i adoptar les primeres mesures, en espera de la seva arribada.
 • Incorporar-se com a membre de l’equip de suport vital avançat si fos necessari.

 

Programa

Suport Vital Bàsic SVB:

 • Guia d’actuació en l’SVB. 
 • Pràctiques de les habilitats per a l’SVB: valoració de la consciència. Obertura de la via aèria, ventilació, compressions toràciques i posició lateral.
 • Guies d’actuació en la DEA. 
 • Finalització d’SV i consideracions ètiques.

Suport vital immediat: 

 • Aproximació al malalt greu (ABCDE)
 • Pràctiques d’arrítmies, desfibril·lació. 
 • Drogues i líquits en la ressuscitació. 
 • Guies d’actuació en l’SVA. 
 • Pràctiques en simuladors (megacode) de situacions que comporten la necessitat d’SVI.

 

Material inclòs: Guies de Suport Vital Bàsic e Immediat

Avaluació

 • La participació online i presencial és obligatòria 100%.
 • En finalitzar el curs es farà una prova d’avaluació teòrica i pràctica sobre el nivell de coneixements. Es lliurarà un certificat del Consell Català de Ressuscitació i de  l’European Ressuscitacion Council als qui superin l’avaluació on line i presencial.
 • Per tal d’avaluar l’acció formativa es demanarà als participants que, en finalitzar la sessió, omplin l’enquesta de satisfacció del curs. 

 

 

Docents

Manel Cerdà

President del Consell Català de Ressuscitació. Metge especialista en medicina intensiva.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te