Actualització i innovació

L'ecografia clínica a la Trombosi Venosa Profunda d'extremitats inferiors

Nou!
Ecografia TVP

Descripció

L'Ecografia Doppler és una eina molt eficaç per al diagnòstic de la trombosis venosa profunda (TVP) d'extremitats inferiors. És una tècnica no invasiva que utilitza radiació ionitizant i que permet al professional realitzar-la a peu de llit, a urgències o les consultes d'atenció primària per a una detecció precoç de la TVP en pacients amb malaltia vascular. 

L’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) presenta aquesta proposta formativa en ecografia amb l’objectiu de facilitar un major coneixement de l’ecografia vascular com a eina complementària per l'exploració i orientació diagnòstica de la Trombosi Venosa Profunda (TVP) tant a la consulta d'atenció primària com a urgències o al domicili.

Es tracta d'un curs amb un enfocament totalment pràctic impartit per experts en ecografia i les seves aplicacions diagnòstiques. 

METODOLOGIA

La primera  part teòrica es basa en una exposició en grup amb suport  i elements audiovisuals que facilitin la comprensió dels continguts.

Durant l’exposició teòrica s’explicaran l’exploració ecogràfica completa en modo B, Doppler color i  Doppler pulsat, els diferents talls d’ecografia normal. Així mateix, es farà també un repàs de les principals patologies que podem trobar en cada tema. 

Al final de la primera part, es treballarà sobre la realització d’un informe ecogràfic i el detall de les diferents troballes ecogràfiques. 

Per a la part pràctica, i sempre acompanyats d´un docent especialitzat, els alumnes es distribuiran en grups de 4-5 persones per cada ecògraf de manera que tots els alumnes tinguin l´oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits.

Al final del curs es presentaran casos clínics i imatges patològiques amb la seva descripció  per aprofundir en la localització dels talls i les patologies detectades.

CURSOS D'ECOGRAFIA DE L'IFMIL

Amb aquest curs, l'IFMiL amplia la seva oferta formativa en l'àmbit de l'ecografia que inclou aquests cursos:

Acreditació: Sol·licitada al CCFCPS

Dirigit a

Metges que treballen en l’àmbit de l’atenció primària o a les urgències hospitalàries que volen aprofundir en el maneig de l'ecògraf i que estan interessats en les tècniques i aplicacions de l'ecografia clínica TVP.

 

Objectius

Aquesta formació té com a principal objectiu facilitar els coneixements i la tècnica per tal que els alumnes puguin:

  • Realitzar el diagnòstic ecogràfic de Trombosi Venosa Profunda (TVP)
  • Conèixer i identificar el protocol  d’una sospita clínica de TVP, signes ecogràfics de TVP i diagnòstic diferencial. 
  • Realitzar amb èxit ecografies d’extremitats inferiors (EEII) fent un repàs anatòmic de l’arbre vascular d’extremitats inferiors i l’exploració ecogràfica. 
  • Redactar de forma eficaç un informe de l’exploració realitzada. 

 

Programa

Es tracta d’un programa que es desenvolupa en modalitat presencial que consta de 4 hores lectives que combinen teòrica i pràctica.

Per facilitar l’aprenentatge i la pràctica, el programa es desplega en 2 blocs, un teòric  per al diagnòstic de Trombosi Venosa Profunda i  coneixement de l’ecografia d’extremitats inferiors, i una part pràctica que implica el maneig de l’ecògraf per part dels participant

Sessió teòrica  

Diagnòstic de Trombosi Venosa Profunda (TVP) a EEII 

  • Concepte d’ecografia clínica. L´escenari clínic de la TVP. Coneixement de l’ecografia clínica i les seves aplicacions.
  • Protocol diagnòstic davant de sospita clínica de TVP 
  • Repàs anatòmic arbre vascular venós 
  • Ecografia d’extremitats inferiors i signes de TVP 
  • Diagnòstic diferencial 
  • Casos clínics

Sessió pràctica 

Pràctiques TVP i ecografia extremitats inferiors. 

 

Docents

Jose M. Fuentes Pérez

Metge especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular. Director de l'Institut Vascular Drs. Fuentes.

Miquel Molina

Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària i en Medicina del Treball. EAP Lluís Millet. Esplugues de Llobregat.

3 motius per fer aquest curs

01.

Impartit per metges especialistes experts en ecografia i les seves aplicacions diagnòstiques.

02.

Enfocament totalment pràctic. Limitat a 5 alumnes per ecògraf.

03.

El 100% dels alumnes recomanen els cursos d'ecografia de l'IFMiL.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te