Actualització i innovació

Ecografia abdominal pediàtrica

eco-pediatrica

Descripció

Aquest curs pretén ensenyar a utilitzar l'ecògraf com una eina clínica per tal que el participant pugui realitzar les seves pròpies ecografies i decidir ràpidament la conducta terapèutica més adequada i minimitzar errors a la mateixa consulta.

Per fer-ho, treballarem en grups reduïts que facilitin que tots els assistents tinguin les oportunitats que necessitin per a complir el nostre objectiu.

Metodologia

Presentem aquesta formació en modalitat semipresencial establint dos moments diferenciats:

  • Formació asíncrona i a distància: comença 12 dies abans del curs presencial. Els alumnes hauran de veure i aprendre els tutorials i podran consultar a la docent els seus dubtes.
  • Formació presencial: formació de 20 hores totals, de les quals 10 són pràctiques directes amb l'ecògraf en grups reduïts i casos clínics amb imatges i vídeos.

Acreditació: Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 3,8 crèdits 09/032485-MD

Dirigit a

Metges i pediatres d’Atenció Primària interessats en adquirir formació bàsica en ecografia pediàtrica.

 

Objectius

L'objectiu d'aquesta formació és facilitar la realització de l'exploració ecogràfica de l'abdomen i de l'aparell genital, seguint la sistemàtica recomanada per tal que els alumnes puguin:

  • Conèixer els principis bàsics de l'ultrasò.
  • Fer un bon maneig de l'ecògraf.
  • Interpretar i reconèixer les imatges bàsiques i els artefactes.
  • Explorarar correctament l'abdomen i l'aparell genital.
  • Realitzar un informe descriptiu de les troballes de l'estudi.

Programa

Part online

• Plans de tall

• Sistemàtica d'exploració

• Línia mitjana

• Fetge vies biliars

• Via urinària

• Melsa

• Genital femení

 

Part presencial

• Principis de l'ultrasò. Imatges bàsiques. Artefactes. Maneig de l'ecògraf. Sistemàtica de l'ecografia abdominal. 

• Línia mitja: Eco-anatomia. Tall estàndard. Estructures. Diagnòstic diferencial amb patologies freqüents. Repercussió clínica de les troballes.

• Pàncreas: Ecoanatomia. Tall estàndard. Ecoestructura. Diagnòstic diferencial amb patologies freqüents. Repercussió clínica de les troballes

• Melsa: Ecoanatomia. Tall estàndard. Ecoestructura. Diagnòstic diferencial amb patologies freqüents. Repercussió clínica de les troballes.

• Fetge: Ecoanatomia. Tall estàndard. Ecoestructura normal. Vasos. Diagnòstic diferencial amb patologies freqüents. Repercussió clínica de les troballes. Vesícula i vies biliars: Ecoanatomia. Tall estàndard. Ecoestructura. Variacions de la normalitat. Diagnòstic diferencial de patologies freqüents. Repercussió clínica de les troballes.

• Sistema urinari i suprarrenals: Ecoanatomia. Tall estàndard. Ecoestructura del parènquima normal. Diagnòstic diferencial de patologies freqüents. Repercussió clínica de les troballes.

• Genital femení: Localització ecoanatòmica. Tall estàndard. Ecoestructura normal. Estats prepuberals i postpuberals. Diagnòstic diferencial de les patologies més freqüents.  Repercussió clínica de les troballes

• Genital masculí: Localització ecoanatòmica. Tall estàndard. Ecoestructura normal. Estats prepuberals i postpuberals. Diagnòstic diferencial de les patologies més freqüents. Repercussió clínica de les troballes

• Tub digestiu: Exploració sistemàtica del tub digestiu. Ecoanatomia. Tall estàndard. Ecoestructura. . Diagnòstic diferencial de les patologies més freqüents. Repercussió clínica de les troballes.

• Pràctiques ecogràfiques amb models 

Docents

Inés Osiniri Kippes

Pediatre. Coordinadora de la secció d'Ecografia Pediàtrica de la SEPEAP. Docent i directora de ecopediatria.com

Inés Osiniri Kippes

Pediatre. Coordinadora de la secció d'Ecografia Pediàtrica de la SEPEAP. Docent i directora de ecopediatria.com

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te