Actualització i innovació

Patologies prevalents en l'atenció sanitària inicial

Patologies prevalents

Descripció

Els professionals de l'àmbit de la Medicina han de mantenir la seva excel·lència, a nivell competencial i d'habilitats, com a requisit indispensable per exercir la professió. La formació mèdica continuada té com a missió proporcionar i actualitzar aquests coneixements necessaris.

L'actualització i el reciclatge dels professionals mèdics és imprescindible per poder prestar un servei sanitari de qualitat. En aquest sentit, aquesta formació té com a principal objectiu mantenir i millorar la competència professional dels metges perquè puguin adaptar-se a les noves demandes i requeriments assistencials que es generen per l'evolució de la medicina, del sistema sanitari i de la societat en general. 

Aquest curs de formació pretén proporcionar una actualització en el maneig i tractament de les patologies més prevalents a Atenció Primària i dotar els participants de les eines, recursos i habilitats bàsiques per realitzar una atenció sanitària inicial rigorosa i de qualitat partint de l'anàlisi de les patologies més prevalents a les consultes.

METODOLOGIA

Curs autoformatiu on l'alumne trobarà mitjançant l'accés a l'aula virtual de l'IFMiL material interactiu distribuït en unitats didàctiques que incorporen recursos en diversos formats (text, activitats, vídeos...) i que requereixen la interacció de l'alumne.

Aquest material s'estructura en unitats didàctiques que inclouen:

  • Contingut interactiu: format per diverses pantalles de navegació que, entre d'altres, poden incorporar un vídeo. 
  • Activitats d'autoavaluació: poden ser en forma de pregunta o resolució d'un breu cas. La finalitat és permetre a l'alumne, de manera autònoma, avaluar-ne el nivell de coneixement dels continguts que està treballant. 

 El temps establert per la realització d'aquesta formació és de 3 setmanes. 

Acreditació: Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1,8 crèdits 09/034313-MD

Dirigit a

Dirigit a facultatius de totes les especialitats o sense especialitat, especialment a metges nouvinguts i a metges de l'Atenció Primària que necessiten una posada al dia que els permeti traslladar a la rutina assistencial aquells avenços que poden millorar el diagnòstic i els tractaments dels pacients.

Objectius

  • Ser capaços de realitzar una anamnesi i exploració física adequades en relació amb la demanda del pacient i la seva necessitat assistencial concreta.
  • Ser capaços de fer un diagnòstic diferencial apropiat i determinar quines proves complementàries caldrien, així com la necessitat d'activar un altre dispositiu o recurs assistencial.
  • Conèixer el maneig de les principals patologies prevalents en Atenció Primària i haver-ne ampliat els coneixements, actualitzant-se segons les darreres guies de pràctica clínica.
  • Disposar de coneixements, habilitats i recursos d'aspectes transversals de l'atenció mèdica.

Programa

DIABETIS

Cèlia Cols Sagarra, metgessa especialista en Medicina Familiar Comunitària. EAP Martorell Rural. 

HIPERTENSIÓ ARTERIAL

Pere Beato Fernández. Metges especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP Premià de Dalt. Membre del grup de treball d'hipertensió arterial i malaltia cardiovascular de la SEMERGEN.  

INSUFICIÈNCIA CARDÍACA 

Laia Alcober Morte, metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP St Josep (L’Hospitalet del Llobregat). 

PACIENT CRÒNIC COMPLEX

Eduard Borreguero Guerrero. Infermer i metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Màster en cures paliatives. Coordinador del “Grup de Treball  ATDOM” de la CAMFiC. 

ASMA

Anna Maria Pedro Pijoan, metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP Sagrada Família, Consorci Sanitari Integral (Barcelona). 

PATOLOGIES DE L'APARELL LOCOMOTOR

Dra. Carolina Pérez García, metgessa especialista en reumatologia. Servei de reumatología de l'Hospital del Mar. Parc de Salut Mar (Barcelona). Reumatóloga consultora de RAE CAP El Clot i CAP la Mina. 

CEFALEA i VERTÍGEN

Eva María Calvo Martínez  y Silvia Copetti Fanlo. Metgesses especialistes en Medicina Familiar i Comunitària. Co-coordinadores del GRECAP (Grup d'Estudi de la Cefalea en Atenció Primària) de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).

MALALTIES INFECCIOSES (respiratòries de les vies altes i baixes, del tracte urinari i ITS que poden cursar síndrome secretori)

Susana Muñoz Gómez. Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP Raval Sud i referent d'infeccions de transmisió sexual de l'àrea Ciutat Vella de Barcelona.

COVID-19

Aitor Gargallo Peiró. Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP Pallejà.

Docents

Beatriu Bilbeny de Fortuny

Metgessa especialista en medicina familiar i comunitària. EAP Raval Sud (Barcelona)

Sonia Miravet Jiménez

Metgessa especialista en medicina familiar i comunitària. Directora de l'EAP Martorell Urbà. Tutora de residents. Vicepresidenta de la SEMERGEN.

Laia Alcober Morte

Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP St. Josep (L'Hospitalet de Llobregat)

Pere Beato Fernández

Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP Premià de Dalt. Membre del grup de treball d'hipertensió arterial i malaltia cardiovascular de la SEMERGEN.

Beatriu Bilbeny de Fortuny

Metgessa especialista en medicina familiar i comunitària. EAP Raval Sud (Barcelona)

Eva María Calvo Martínez

Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. ABS Canet de Mar i consultori Sant Pol de Mar.

Cèlia Cols Sagarra

Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP Martorell Rural.

Silvia Copetti Fanlo

Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Co-coordinadora del GRECAP (Grup d'Estudi de la cefalea en Atenció Primària) de la CAMFiC.

Aitor Gargallo Peiró

Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP Pallejà.

Sonia Miravet Jiménez

Metgessa especialista en medicina familiar i comunitària. Directora de l'EAP Martorell Urbà. Tutora de residents. Vicepresidenta de la SEMERGEN.

Susana Muñoz Gómez

Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP Raval Sud. Referent d'infeccions de transmissió sexual de l'àrea Ciutat Vella.

Anna Maria Pedro Pijoan

Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP Sagrada Família, Consorci Sanitari Integral (Barcelona).

Carolina Pérez Garcia

Metgessa especialista en reumatologia. Servei de reumatologia de l'Hospital del Mar. Parc de Salut Mar (Barcelona). Reumatóloga consultora de RAE CAP El Clot i CAP La Mina.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te