Actualització i innovació

Introducció a l'anàlisi estadística de dades mèdiques amb SPSS

Introducció al análisis estadístico de datos médicos con SPSS

Descripció

Analitzar i interpretar les dades correctament resulta fonamental per a la presa de decisions. Amb aquest curs adquiriràs coneixements generals d’alguns procediments d’anàlisi estadística amb el programa SPSS (Stadistical Product and Service Solutions) que t’ajudaran a tractar i analitzar dades mèdiques en el seu entorn assistencial o de recerca.

El curs combina l'ensenyament assistit per ordinador amb explicacions teòriques sobre els diferents processos que permet dur a terme l'SPSS i la seva aplicació a situacions pràctiques.

Cada sessió està formada per una part teòrica i una part d'aplicació pràctica en la qual cal prendre decisions sobre la tasca a realizar. La durada de cada part depèn del tema que es tracta, així com la distribució del temps al llarg de cada sessió.

Acreditació: Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 4 crèdits (Ref.:09/029723-MD)

Dirigit a

Professionals de la salut que tinguin necessitat de tractar i analitzar dades clíniques, tant per resoldre problemes de gestió com de recerca o que necessitin aplicar un programa de gestió de dades i/o d'anàlisi estadística.

Objectius

 • Conèixer els principis generals d’organització de dades.
 • Reconèixer els problemes que es presenten freqüentment en analitzar dades mèdiques.
 • Conèixer les possibilitats que ofereix SPSS per tractar i analitzar dades mèdiques. 
 • Aprendre a estructurar una matriu de dades mèdiques.
 • Aprendre a manipular dades mèdiques i preparar-les per l’anàlisi estadístic.
 • Aprendre a utilitzar els procediments d’anàlisi estadística bàsics més utilitzats en recerca mèdica.

 

Programa

 • Introducció: anàlisi estadística de dades i eines informàtiques per l’anàlisi de dades mèdiques.
 • Organització de dades en taules o matrius de dades mèdiques.
 • Introducció de dades i importació de dades mèdiques.
 • Manipulació de dades mèdiques i preparació per a l’anàlisi.
 • Descripció de dades mèdiques: estadístics, taules i gràfics.
 • Anàlisi de taules de contingència.
 • Comparació de mitjanes i de variàncies mèdiques.
 • Correlació i regressió.
 • Estadística no paramètrica.

Docents

Albert Cobos.

Doctor en medicina. MSc Estadística Aplicada. Professor de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

3 motius per fer aquest curs

01.

Aprendràs a organitzar, manipular i analitzar les dades clíniques per poder fer anàlisi estadístic

02.

Dissenyat i impartit per docents experts en estadística aplicada i àmplia experiència assistencial.

03.

Curs que combina el coneixement de l’eina informàtica i de l’anàlisi estadístic amb l’aplicació pràctica a casos reals.

Testimonis

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te