Actualització i innovació

Espai Hèlios Pardell

Màster en medicina estètica i del benestar

6 edició

Estètica

Descripció

La Medicina Estètica i del Benestar es defineix com una branca que aplica les tècniques mèdico-quirúrgiques necessàries per a la restauració, el manteniment, la prevenció i la promoció de l'estètica, la salut i el benestar.

Aquesta àrea funcional sorgeix de la Medicina General o Familiar, donat que basa la seva activitat en una valoració general i total del pacient, que parteix d'un abordatge integral de tots aquells aspectes inestètics (o que el pacient percep com a tals), i està encaminat a produir una situació de confort i benestar.

Els metges estètics han de posseir la formació necessària per a enfocar el seu tractament des d'un punt de vista metge-estètic integral de la persona. Atendran la curació o la millora del procés i prestaran una atenció especial als aspectes estètics que comporten l'evolució del procés i el seu tractament.

Hi ha especialitats actuals que coincideixen i comparteixen parts d'aquesta activitat, encara que no contemplen la visió integral, generalista i del benestar que ha de tenir per definició el metge estètic.

Existeix una demanda creixent de formació de postgrau en medicina estètica per l'augment de la demanda social i per la necessitat de les administracions de regular als professionals que realitzen medicina estètica mitjançant el registre europeu de professionals sanitaris. 

Per donar resposta a aquesta demanda i necessitat creixent, l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge imparteix aquest Màster en Medicina Estètica i del Benestar en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB), un màster que s'ha consolidat com un referent en la formació d'aquest àmbit professional. 

 

El procés d’inscripció contempla un pagament fraccionat del 50%. En cas de voler realitzar un únic pagament pel total de la matrícula, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic ifmil@comb.cat o al telèfon 93 567 88 88. 

 

Acreditació: Crèdits Universitaris ECTS (European Credit Transfer System)

Dirigit a

Metges i metgesses interessats en l’adquisició i l'aprofundiment dels coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per desenvolupar la seva activitat en el camp de la medicina estètica.

Objectius

GENERALS:

 • Adquirir coneixements i habilitats per al maneig del pacient amb inestetismes o jutjats així pel pacient, congènits o adquirits, tant en l’àmbit assistencial com en la gestió de l’atenció i dels serveis que ajuden a la consecució d’un millor benestar físic, mental i personal.
 • Formar el metge que treballa professionalment en l’àmbit de la medicina estètica i del benestar.
 • Oferir una sòlida formació teòrica i pràctica aportant una visió global dels diferents àmbits relacionats amb la imatge corporal i del benestar.
 • Saber identificar els àmbits d’intervenció com a part fonamental de l’atenció a pacients que desitgin millorar la seva imatge i autoestima.

ESPECÍFICS:

 • Adquirir coneixements i habilitats sobre els aspectes organitzatius i mèdic-legals de la clínica en medicina estètica.
 • Promoure les bones pràctiques professionals en el camp de la medicina estètica.
 • Establir models d'excel·lència en l'atenció al pacient.
 • Donar resposta a les necessitats de formació plantejades pels diferents sectors professionals, empresarials i socials implicats en la prestació de serveis en l'atenció a aquest nou col·lectiu de pacients.
 • Emfatitzar en l'atenció integral, preventiva i predictiva de la medicina estètica com a model assistencial d'atenció al pacient cap al seu benestar.
 • Conèixer en profunditat les principals tècniques de tractament aplicables en medicina estètica.
 • Aportar i emfatitzar la implementació de protocols de pràctica clínica en els diferents motius de consulta.
 • Aprofundir en els coneixements dels processos biològics bàsics que facilitin la comprensió de la etiopatogenia i les bases científiques de l'envelliment i inestetismos, així com dels diferents tractaments.
 • Promoure nous enfocaments de prevenció i atenció al pacient per a millorar la seva imatge i benestar.
 • Establir les bases metodològiques i conceptuals per al disseny de processos de recerca i intervenció en l'educació per a la prevenció i la imatge saludable en la població.
 • Establir les bases metodològiques i conceptuals per a dissenyar estudis clínics sobre les diferents tècniques aplicades en medicina estètica, els seus resultats a mitjà i llarg termini i el grau de satisfacció obtingut pel pacient.
 • Proporcionar les eines necessàries que donin resposta a la prevenció i tractament de inestetismos, control de l'envelliment i millora del benestar.

Programa

Mòdul 1. Conceptes bàsics en medicina estètica.  

 • Unitat 1. Definició, continguts, pràctica i història clínica.
 • Unitat 2. Metodologia de l’investigació en medicina estètica. 

Mòdul 2. Tècniques d’imatge aplicades a la medicina estètica. 

 • Unitat 3. Diagnòstic per la imatge.
 • Unitat 4. Tècniques de fotografia en medicina estètica.  

Mòdul 3. Anatomia fisiològica i farmacologia aplicada a la medicina estètica.

 • Unitat 5. Morfologia i fisiologia aplicada a la medicina estètica.
 • Unitat 6. Farmacologia aplicada a la medicina estètica. 

Mòdul 4. Medicina estètica corporal i vascular.

 • Unitat 7. Medicina de l’obesitat i el sobrepès.
 • Unitat 8. Altres tècniques i tractaments de les adipositats localitzades i de la hidrolipodistrofia.
 • Unitat 9. Medicina estètica vascular. Tractament de la patologia venosa i del linfedema.
 • Unitat 10. Medicina estètica genital.

Mòdul 5. Medicina estètica facial.

 • Unitat 11. Implants de farciment injectable.
 • Unitat 12. Píling per exfoliació cutània controlada: tipus, materials i procediments.
 • Unitat 13. Toxina botulínica. Generalitats i intervencions.

Mòdul 6. Medicina estètica de la pell i els seus annexos.

 • Unitat 14. Dermocosmètica.
 • Unitat 15. Mesoteràpia.
 • Unitat 16. Làsers i fonts de llum en medicina estètica i del benestar.
 • Unitat 17. Alopècia en medicina estètica. 

Mòdul 7. Medicina del benestar: longevitat saludable. Prevenció i modificació dels hàbits de vida. 

 • Unitat 18. Bases biològiques per a la prevenció d’una longevitat saludable.
 • Unitat 19. Exercici físic: modalitats i indicacions.
 • Unitat 20. El paper preventiu de la medicina estètica. 

Mòdul 8. Aspectes empresarials, medicolegals i deontològics en medicina estètica.

 • Unitat 21. Orientació empresarial sobre l’obertura i funcionament d’una consulta de medicina estètica.
 • Unitat 22. Aspectes medicolegals i deontològics en la pràctica de la medicina estètica. 

 

CRONOGRAMA

Docents

Justo Miguel Alcolea.

Professorat de pràctiques. Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster en Medicina Estètica. Assessor i coordinador científic de la SEME. Director de Clínica Alcolea, Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Petra M. Vega.

Professorat de pràctiques. Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Màster en Medicina Estètica. Màster de Làser. President de la SEME. Directora de Clínica Vega Madrid i Terrassa (Barcelona).

Justo Miguel Alcolea.

Professorat de pràctiques. Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster en Medicina Estètica. Assessor i coordinador científic de la SEME. Director de Clínica Alcolea, Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Eduardo Anitua.

Doctor en medicina i cirurgia. Fundador i Director científic de BTI Biotechnology Institute. Director Mèdic de la Clínica Eduardo Anitua.

Antonio Ayala.

Doctor en bioquímica. Catedràtic del departament de bioquímica de la universitat de Sevilla. Centro Ayala.

Luciano Bascoy

Professorat de pràctiques. Llicenciat en medicina. Director de Clínica Bascoy (Barcelona)

Susana Bordegaray.

Professorat de pràctiques. Llicenciada en medicina. Especialista en el diagnòstic per la imatge. Coordinadora de RM en Grup Creu Blanca.

Joaquim Calap.

Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Dermatologia. Catedràtic de Dermatologia de la Universitat de Cadis. Director del Centre Ayala.

Manuel Castillo.

Doctor en medicina i cirurgia. Especialista en biopatología clínica-endocrinologia. Catedràtic de Fisiologia de la universitat de Granada.

Jesús Colina.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster en Medicina Estètica. Director de Clínica Dr. Colina.

Enrique De Gottardo.

Professorat de pràctiques. Llicenciat en medicina. Clínica Gottardo. El Vendrell (Barcelona).

Belinda De Selys

Màster Internacional en coaching & business (UPC). especialista en formació per a la direcció i gestió sanitària.

Carlos Fajardo.

Llicenciat en medicina i cirurgia. Màster universitari en medicina estètica. Director de la clínica Fajardo.

Jose Manuel Fernández.

Professorat de pràctiques. Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster en medicina estètica. President de la Secció Col·legial de Metges i Estètica de Barcelona. Director Centre Mèdic i d'Estètica.

Carmen Fernández.

Llicenciada en medicina i cirurgia. Llicenciada en nutrició i dietètica. Màster en medicina estètica. Vicepresidenta de la SEME. Clínica García Barreiro.

Joan Fontdevila.

Coordinació acadèmica. Doctor en Medicina i Cirurgia. Cap de Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Clínic de Barcelona. Professor titular de la Universitat de Barcelona (UB).

Fernando García-Monforte

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster universitari en Medicina estètica. Director de la Clínica Renaixement (Las Palmas).

Jorge Gaviria

Professorat de pràctiques. Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Institut Làser de Fotomedicina (Barcelona)

Inma González.

Coordinació de pràctiques. Llicenciada en medicina i cirurgia. Màster Universitari en Medicina Estètica. Directora de CSIG (Barcelona).

Matías N. Grass

Professorat de pràctiques. Llicenciat en Medicina. Màster Universitari en Medicina Estètica. Director de Medical Grass (Sabadell)

Eva Guisantes Pintos.

Professorat de pràctiques. Llicenciada en Medicina. Especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora. Metge adjunt de l'Hospital de Terrassa. Directora de Clínica Mandri Barcelona.

Cayetano Gutiérrez.

Llicenciat en Farmàcia. Formulació magistral. Director de Skinclinic (Alacant)

Esteban Hernández.

Doctor en medicina. Especialista en angiología i cirurgia vascular. Hospital Viamed Monegal (Tarragona).

Lorena Leal.

Professorat de pràctiques. Llicenciada en Medicina i cirurgia. Especialista en Dermatologia. Hospital Germans Trias i Pujol.

Juan Carlos López.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster universitari en medicina estètica. Director Clínica Dr. López (Sao Paulo).

Enrique Lorente

Professorat en pràctiques. Llicenciat en medicina. Màster Universitari en Medicina Estètica. Clínica *Tufet (Barcelona).

Pedro Martínez Carpio

Coordinador Científic i de Projectes. Doctor en Medicina i Cirurgia. Investigador clínic. Desenvolupament i comunicació de la recerca en Medicina Estètica. Dir. d'IMC-Investiláser S.L. Sabadell.

Pedro Martínez-Carpio.

Coordinador Científic i de Projectes. Doctor en Medicina i Cirurgia. Investigador clínic. Desenvolupament i comunicació de la recerca mèdica. Director d'IMC-Investiláser S.L.Sabadell (Barcelona).

Alberto Morano.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster universitari en medicina estètica. Director Clínica Morano (Palma de Mallorca).

Javier Moreno.

Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Medicina Interna. Director de l'Institut Mèdic Làser (Madrid).

Ignacio Ordiz.

Doctor en Medicina i Cirurgia. Diplomat en Metaloterapia. Màster en Medicina Estètica. President de l'Associació de Medicina Mesoteràpica Iberoamericana. Director Clínica Ordiz (Oviedo).

Hernán Pinto.

Doctor en medicina. Director del institut de investigacions per a les especialitats estètiques i del envejecement (i2e3).

Pilar Riobó

Doctor en medicina. Especialista en endocrinologia i nutrició. Cap associat de endocronologia i nutrició en Hospital Fundació Jiménez Díaz (Madrid).

Mariano Robles.

Llicenciat en Psicologia. Màster en Teràpia Breu Estratègica. Espai Terapèutic (Barcelona).

Josefina Royo.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Subdirectora Institut Mèdic Làser (Madrid).

Jose M Ruiz.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Urologia. Responsable de la Unitat d'Andrologia. Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona).

Laura Salvador

Professorat de pràctiques. Llicenciada en medicina i cirurgia. Especialista en cirurgia general. Antiaging Group Barcelona.

Manuel Sánchez.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster Universitari en Medicina estètica. Director de la Clínica DeSánchez (Barcelona).

Rafael Serena.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster en Láser. Serena Clinic (Barcelona).

Montserrat Serra.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Especialista en medicina interna (Barcelona).

José Serres.

Doctor en medicina i cirugia. Especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora. President de la societat espanyola de medicina antienvejeciment i longevidad (SEMAL).Director de Clínica Serres.

Paloma Tejero.

Doctora en Medicina. Especialista en medicina familiar i comunitària. Màster universitari en medicina estètica. Directora de la Clínica Mediestetic (Toledo).

Mario A. Trelles.

Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Cirurgia Estètica, Plàstica i Reparadora. President de la Societat Europea de Làser (ELA). President d'Honor de la Societat Espanyola de Làser (SELMQ).

Anna Trius.

Professorat de pràctiques. Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora. Institut *Trius de Trasplantament Capil·lar (Barcelona).

Victoria Zamorano.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Responsable de la Unitat de Medicina Estètica de la Clínica Román.

3 motius per fer aquest curs

01.

Ofereix una sòlida formació teòrica i pràctica de la mà de professionals de referència i amb el suport acadèmic de la Universitat de Barcelona.

02.

Compta amb 150 hores de pràctiques, la meitat de les quals es realitzen en clíniques acreditades que et permetran aplicar els coneixements adquirits.

03.

El màster s’ha consolidat com un referent en la formació sobre medicina estètica amb 4 edicions i 160 alumnes matriculats.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te