Actualització i innovació

Anàlisi de la variància, anàlisi de regressió i altres models multivariables amb SPSS per a metges

Estadística

Descripció

Amb aquest curs d’anàlisi estadístic podràs gestionar bases de dades complexes i aplicar models estadístics multivariants dins l’àmbit de la medicina.

Es combinarà l’ensenyament assistit per ordinador amb les explicacions teòriques sobre els diferents processos que permet dur a terme l’SPSS (última versió) i la seva aplicació pràctica a l’àmbit de la medicina.

Acreditació:

Dirigit a

Metges i professionals del camp de la salut que necessitin aplicar un programa de gestió de dades o d’anàlisi estadística multivariant. Caldrà tenir un nivell previ i per tant haver cursat un curs d’introducció a l’anàlisi de dades amb el programa SPSS. 

Objectius

 • Iniciar l’aplicació de l’anàlisi de la variància. 
 • Aplicar un model de regressió multivariable i les seves variants segons els dissenys en investigació mèdica (anàlisi del factor de risc i protectors, anàlisi per a la predicció de dades quantitatives...). 
 • Iniciar l’aplicació del Model Lineal General. 
 • Introduir els alumnes en l’editor de sintaxi o en aquells models que mostrin més interès: anàlisi factorial i de components principals, anàlisi de clústers, anàlisi discriminant i anàlisi de qüestionaris.

 

Programa

 • Introducció: anàlisi exploratòria i transformació de variables.
 • Anàlisi de la variància.
 • Anàlisi de regressió: mètodes i condicions d’aplicació.
 • Introducció al Model Lineal General.
 • Anàlisi d’escales de mesura mèdiques.
 • Anàlisi factorial per l’anàlisi de dades hospitalàries.
 • Anàlisi de clústers per la segmentació de grups de pacients.
 • Els altres models estadístics del mòdul bàsic de l’SPSS aplicables a la medicina.

Docents

Joan Aliaga Ugarte.

Pedagog i diplomat en Ciències Empresarials. Professor associat al Departament de Psicobiologia i Metodologia en Ciències de la Salut de la UAB.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te