Actualització i innovació

Suport vital immediat

Suport vital

Descripció

Moltes parades cardiorespiratòries a l'entorn hospitalari són evitables.

Aquest curs permet als alumnes adquirir els coneixements, destreses i actituds suficients per a ser capaços de reconèixer de forma precoç el pacient que s'està deteriorant i actuar de forma immediata aplicant tècniques de suport vital immediat abans de l'arribada de personal experimentat.

A través de sessions teoricopràctiques en grups reduïts, s'ensenya com iniciar la reanimació cardiopulmonar en les instal·lacions sanitàries. Això inclou la importància de les compressions bona qualitat, maneig de la via aèria i ventilació.

Acreditació: Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 4,2 (2019-2020)

Dirigit a

El curs està adreçat a metges graduats/llicenciats amb responsabilitat directa sobre pacients i que estiguin interessats en l’atenció mèdica urgent, però que no desenvolupin la seva activitat assistencial habitualment en àrees de malalts crítics o urgències hospitalàries. 

És imprescindible el coneixement i domini del SVB-DEA amb acreditació de cursos reconeguts pel CERCP i el CCR. En cas contrari, o quan hagi transcorregut temps des de la seva formació, els alumnes hauran de presentar un justificant que acrediti haver realitzat un curs acreditat de SVB-DEA dintre de les 4-6 setmanes prèvies a la realització del curs.

Objectius

Conèixer els fonaments teòrics per a l’actuació en les situacions d’emergència i les habilitats de suport vital bàsic (SVB) i suport vital immediat (SVI), d’acord amb les recomanacions de l’European Ressuscitation Council (ERC). Al final del curs l’alumne ha de ser capaç de:

  • Reconèixer al malalt que s’està deteriorant mitjançant l’aproximació ABCDE.
  • Activar els equips d’emergències i adoptar les primeres mesures, en espera de la seva arribada.
  • Identificar i tractar a un pacient en aturada cardiorespiratòria.
  • Incorporar-se com a membre de l’equip de suport vital avançat si fos necessari.

 

Programa

  • Suport vital immediat. 
  • Trastorns del ritme i desfibril·lació. 
  • Pràctiques d’arrítmies, desfibril·lació. 
  • Drogues en la ressuscitació. 
  • Guies d’actuació en l’SVA. 
  • Pràctiques en simuladors (megacode) de situacions que comporten la necessitat d’SVI.

Material inclós: Suport Vital Immediat. Guies ERC. Edició 2010.

Docents

Manel Cerdà.

Co-Director. President del Consell Català de Ressuscitació. Metge especialista en medicina intensiva.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te