Social i cultural

Espai Avicena

Cursos d'idiomes amb Merit School

15 edició

Cursos idiomes

Descripció

L’IFMiL té un acord de col·laboració amb l’escola d’idiomes Merit School, un centre amb 40 anys d’experiència en la formació d’idiomes que ofereix als col·legiats del CoMB, familiars i estudiants de medicina amb carnet CoMB l’aprenentatge de les llengües estrangeres amb condicions econòmiques especials i tracte preferent

Mertih School ofereix gran varietat de cursos d’idiomes per a nens, joves, universitaris i adults. Tots els cursos estan distribuïts per nivells i edats i estan regulats pel Marc Comú Europeu de Referència. 

Es farà una prova de nivell als alumnes per una millor adequació als nivells i continguts, i per determinar l'itinerari formatiu més convenient i assolir la fita desitjada. Els alumnes podran realitzar cursos generals i cursos específics centrats en la conversa o en la preparació de presentacions i ponències a congressos. 

Caldrà acreditar-se amb el carnet de col·legiat als centres de formació descrits, on s’informarà de les característiques i les condicions dels cursos, es realitzarà la prova de nivell i es formalitzarà la matrícula al centre escollit. 

Avaluació

Un cop superat el nivell, rebran el corresponent certificat de nivell assolit en relació amb el Marc Europeu Comú de Referència de coneixement d’idiomes del Consell d’Europa, i en cas de presentar-se als exàmens de la Universitat de Cambridge el títol que correspongui.

Localització dels centres MERIT SCHOOL: 

 • Barcelona. Maragall. Campo Florido, 54-56, 2n, 3a - Tel. 93 243 15 24
 • Barcelona. Sant Martí. Rambla Guipúscoa, 28 –Tel. 93 010 71 62 
 • Barcelona. Sants. Robrenyo, 63-69 - Tel. 93 322 82 76
 • Badalona. Maria Auxiliadora, 172. Tel. 93 383 73 37
 • Sant Cugat. Gorina, 15. Tel. 93 589 23 18

Acreditació:

Dirigit a

Co·legiats, familiars i estudiants amb carnet d’estudiant CoMB interessats en millorar el seu nivell d’idiomes.  

Objectius

Programa

Nivells: Referència MECR 

 • A1 – Inicial/elemental
 • A2 – Bàsic
 • B1 – Intermedi
 • B2 – Intermedi alt
 • C1 – Avançat
 • C2 – Superior

Certificacions de la Universitat de Cambridge 

 • Cambridge English: Key (A2) –KET
 • Cambridge English: Preliminary (B1) –PET
 • Cambridge English: First Certificate (B2) –FCE
 • Cambridge English: Advanced (C1) –CAE
 • Cambridge English: Proficiency (C2) –CPE 

Docents

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te