Actualització i innovació

Espai Hèlios Pardell

Atenció a l'usuari amb discapacitat i diversitat funcional

1 edició

Discapacitat i diversitat funcional

Descripció

Aquest curs pretén afavorir l’apoderament de les persones amb discapacitat i diversitat funcional per a que puguin exercir plenament el dret a l’accés als centres assistencials, a la informació i a la participació social.

Els materials d’aquest curs online tenen un enfocament interactiu i compten amb diverses activitats d’autoavaluació que et permetran posar a prova els coneixements adquirits. Per a què el procés d’aprenenentatge sigui més ric i profitós, tots els alumnes tindran a la seva disposició un expert en la matèria que els ajudarà a reforçar les temàtiques treballades i els proporcionarà el suport necessari per treure el màxim profit dels recursos del curs i poder així assolir amb èxit els objectius de la formació. 

Com a complement formatiu, i sempre des d’un punt de vista pràctic vinculat a l’exercici de la professió, podràs participar en la  realització d’activitats dirigides que t’ajudaran a aterrar els coneixements, treballar sobre casos reals, prendre decisions sobre la base d’informacions contrastades, treballar de forma col·laborativa o simplement compartir experiències amb la resta de participants.

Acreditació:

Dirigit a

 • Metges 
 • Professionals d’unitats de gestió de client i d’atenció al ciutadà
 • Professionals d’admissions i d’altres àmbits assistencials de contacte amb client
 • Responsables d’unitats d’administratius i de gestió de pacients

Objectius

 • Considerar les característiques específiques de les persones amb discapacitats i diversitat funcional així com les seves capacitats.
 • Analitzar les barreres arquitectòniques, comunicatives i actitudinals que dificulten l’atenció a l’usuari.
 • Conèixer els productes de suport i sistemes de comunicació més utilitzats per l’usuari.
 • Escollir els recursos més adients per tal de facilitar l’accessibilitat i la interacció amb l’usuari.

Programa

Les persones amb discapacitat i diversitat funcional
 • Conceptes i definicions.
 • Característiques i necessitats de les persones amb discapacitat.
 • Capacitats que faciliten la seva participació social.
Accessibilitat i adaptació de l’entorn físic
 • Disseny per a tothom.
 • Accés a la informació i a la comunicació.
 • Productes de suport i adaptacions.
Adaptació de l’entorn social
 • Eines actitudinals del personal de GPAC envers les necessitats específiques del col·lectiu.
 • Pautes bàsiques de comunicació per persones amb discapacitat auditiva.
 • Pautes bàsiques de comunicació i acompanyament per persones amb discapacitat visual
 • Pautes bàsiques de comunicació i d’acompanyament a persones amb discapacitat visual i auditiva: sordceguesa.
 • Pautes bàsiques de comunicació i interacció amb altres col·lectius.

Docents

Àngels Escorsell

Especialista en Aparell Digestiu a l’H.Clínic de BCN i vocal de la Junta de Govern del CoMB. Per motius familiars, té coneixements de primera mà sobre l’atenció a les persones amb discapacitació.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te