Actualització i innovació

Espai Hèlios Pardell

Qualitat i seguretat dels pacients a l'atenció en salut mental

1 edició

Tancat
Salut Mental

Descripció

Les persones amb Trastorn Mental Greu poden opinar? Sabies que els professionals han d'incorporar l'opinió dels pacients al llarg de tot procés assistencial? Com es pot garantir que l'atenció que es dóna a aquest tipus pacients sigui de qualitat?

Aquest curs té com a principal objectiu donar-te les pautes, eines i recursos que t'han d'ajudar a establir la relació professional amb persones amb Trastorn Mental Greu (TMG) tenint en compte que la xarxa de salut mental no pot donar aquesta atenció de qualitat de forma exclusiva, sinó que és necessari prestar-la de forma coordinada amb la resta de xarxes del sistema sanitari, fonamentalment amb els centres d'atenció primària, de salut mental i d'atenció sociosanitària.

De caràcter autoformatiu, aquest curs et permetrà trobar les respostes a moltes de les preguntes que pots fer-te a l'hora de promoure la salut i l'autonomia dels pacients amb trastorns mentals i, alhora, et donarà les pautes per garantir una atenció de qualitat centrada en la persona.

Els materials d’aquest curs tenen un enfocament interactiu i compten amb diverses activitats d’autoavaluació que et permetran posar a prova els coneixements adquirits. 

Acreditació:

Dirigit a

Aquest curs va adreçat a tot el personal de l’àmbit sanitari que, d’una manera o una altra, pot haver de prestar servei a persones amb trastorn mental; arribat el cas, cal conèixer aquest tipus de patologies per tal d’oferir-los una millor atenció, adequada i respectuosa.

Metges, comandaments intermedis, directius, membres de les unitats funcionals de seguretat dels pacients, membres de comissions i comitès assistencials i altres professionals assistencials interessats en la seguretat i qualitat assistencial.

Objectius

  • Ajudar els participants a prendre consciència sobre les estratègies fonamentals de l'atenció sanitària al llarg del procés assistencial: especialització, intensitat, coordinació, seguretat i la pròpia opinió del pacient amb un Trastorn Mental Greu.
  • Assessorar els professionals sobre el Pla Terapèutic Individualitzat que ha de contribuir a assegurar la continuïtat de l'atenció que necessiten el pacient i la seva família.
  • Capacitar els professionals ajudant-los a incorporar criteris i practiques de qualitat i seguretat a la seva pràctica professional, per tal d’assolir una pràctica d’excel·lència.
  • Ajudar els professionals a prevenir els esdeveniments adversos a través d’estratègies de reducció dels riscos que contribueixin a millorar la qualitat de l’assistència als centres de salut i social.

Programa

  • Gestió de la qualitat: Per què parlem de gestió de la qualitat i seguretat en salut mental.
  • Atenció centrada en el pacient i lideratge professional.
  • Suport a la millora assistencial: PTI (Pla Terapèutica Individualitzada).
  • Seguretat dels pacients (mesures preventives i gestió del risc): caigudes i accidents, estats d’agitació, autolesions i suïcidi, fugues, mediació.
  • Utilitzar la informació per a mesurar i controlar.

Docents

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te