Actualització i innovació

Espai Hèlios Pardell

Màster en làser i fototeràpia en patologia dermatoestètica

13 edició

Làser

Descripció

Els tractaments amb làser, incloent les intervencions estètiques, precisen d'un abordatge mèdic especialitzat. Amb el coneixement profund de les teràpies làser, el judici clínic i la perícia tècnica, s'aconsegueixen resultats eficaços, precisos i segurs. En les aplicacions mèdico-estètiques es detecten alts índexs d'intrusisme (professionals no mèdics, esteticistes, etc.), però també resultats poc satisfactoris per part de metges que no han tingut accés als coneixements imprescindibles.

L'Institut de Formació Mèdica i Lideratge ofereix el Màster en làser i fototerapia en patologia dermatoestética, dirigit pel Dr. Mario Trelles, que compta amb la col·laboració de la Societat Espanyola de Làser Mèdic Quirúrgic (SELMQ) i la Societat Espanyola de Medicina Estètica (SEME). 

A escala internacional, la medicina i cirurgia làser es considera una disciplina amb entitat pròpia, practicada en les diferents especialitats, amb un cos de doctrina unitari i reglamentat. La possibilitat que ofereix el IFMiL és de gran valor tant per als metges espanyols que utilitzen fonts de llum i làser en les seves teràpies, com per a metges i cirurgians de la resta de països de Llatinoamèrica que troben el nostre país un referent científic.

El procés d’inscripció contempla un pagament fraccionat del 50%. En cas de voler realitzar un únic pagament pel total de la matrícula, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic ifmil@comb.cat o al telèfon 93 567 88 88.

Acreditació: Crèdits Universitaris ECTS (European Credit Transfer System)

Dirigit a

Metges i metgesses interessats en les aplicacions del làser i altres fonts lumíniques amb finalitats terapèutiques en patologies estètiques, cosmètiques, dermatològiques i en les principals especialitats mèdiques i quirúrgiques.

Objectius

GENERALS

 • Formar el metge que treballa professionalment en l’àmbit del làser per habilitar-lo en l’ús més adequat d’aquesta eina.
 • Conèixer les principals aplicacions del làser en les diverses especialitats medicoquirúrgiques.
 • Actualitzar les últimes tècniques per als facultatius que practiquin algun tipus de procediment làser.
 • Aprofundir en les bases teòriques i pràctiques de la fotomedicina, fototeràpia i fonts de llum i làser amb finalitats dermatològiques, estètiques i cosmètiques.
 • Promoure les bones pràctiques professionals en l’àmbit del làser i les seves aplicacions mèdiques.

ESPECÍFICS

En finalitzar el màster, l'alumne ha de ser capaç de:

 • Posseir coneixements generals i habilitats necessàries i bàsiques per a l'ús de la tecnologia làser i les seves aplicacions en diverses disciplines mèdiques.
 • Habilitar per a l'ús adequat del làser en dermatologia i patologia dermatoestética.
 • Adquirir competència per al tractament de les lesions pigmentadas, els tatuatges i les lesions vasculars.
 • Posseir un coneixement professional suficient en l'ús del làser per al rejoveniment cutani i la teràpia fotodinámica.
 • Tenir competència en fotodepilació i tractament de greix localitzat amb làser.
 • Obtenir coneixements i habilitats sobre els aspectes organitzatius d'una clínica de làser i altres fonts lumíniques i els aspectes mèdic-legals de l'ús del làser.

 

 

 

Programa

1er any del Màster:

 • Mòdul 1. Bases físiques, tecnològiques i clíniques dels sistemes làser. 
 • Mòdul 2. Aplicacions del làser en dermatoestètica 
 • Mòdul 3. Aplicacions del làser en oftalmologia 
 • Mòdul 4. Aplicacions del làser en especialitats medicoquirúrgiques 
 • Mòdul 5. L’ ús del làser en pràctica professional: Aspectes assistencials 

2on any del Màster:

 • Mòdul 6. Física i generalitats (ampliació). 
 • Mòdul 7. Làser en dermatologia i dermatoestètica. 
 • Mòdul 8. Làser en el tractament de lesions pigmentades i tatuatges. 
 • Mòdul 9. Tractament de lesions vasculars. 
 • Mòdul 10. Rejoveniment cutani. 
 • Mòdul 11. Teràpia fotodinàmica i LED. 
 • Mòdul 12. Fotodepilació. 
 • Mòdul 13. Tractament de greix localitzat. 
 • Mòdul 14. Aspectes organitzatius i medicolegals en dermatoestètica. Futur. 
 • Bibliografia. 

 

METODOLOGIA DOCENT

PART TEÒRICA. 

 • El material teòric està format per unitats temàtiques i es publica setmanalment al campus Virtual de l'IFMiL. L’alumne segueix individualment els continguts del curs i disposa d’un servei de consultes (tutories).

PRÀCTIQUES. 

 • 1r any: realització de 40 h de tallers amb diversos equips làser. Una setmana intensiva a les aules del IFMiL.
 • 2n any: realització de 70 h de pràctiques en centres acreditats.

TREBALL FINAL DE MÀSTER.

 • Realització i defensa, davant d'un Tribunal expert, del TFM tutoritzat.

AVALUACIÓ

 • Superar l’avaluació de la part teòrica (tests multirespostes) a distància a través del campus virtual.
 • Completar satisfactòriament els tallers i les pràctiques.
 • Realitzar i defensar satisfactòriament el treball final de màster tutoritzat.

CRONOGRAMA

 

Docents

Mario A. Trelles.

Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Cirurgia Estètica, Plàstica i Reparadora. President de la Societat Europea de Làser (ELA). President d'Honor de la Societat Espanyola de Làser (SELMQ).

Elena Bonafonte Márquez

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Especialista MIR en Oftalmologia. Experta en làsers oftalmològics. Centre d'Oftalmologia Bonafonte.

Sergio Bonafonte Royo

Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Oftalmologia. Director. Centre d'Oftalmologia Bonafonte. Barcelona

Daniel A. Brualla Palazón

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Dermatologia. Servei de Dermatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Centre Lasermèdic. Clínica Tres Torres. Barcelona.

Elío Díez-Feijóo Varela.

Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista MIR en Oftalmologia. Expert en làsers oftalmològics. Centre d'Oftalmologia Bonafonte.

Antoni J. España

Doctor en Medicina i en Odontologia. Professor associat. Facultat d'Odontologia. Universitat de Barcelona.

Pedro Martínez-Carpio.

Coordinador Científic i de Projectes. Doctor en Medicina i Cirurgia. Investigador clínic. Desenvolupament i comunicació de la recerca mèdica. Director d'IMC-Investiláser S.L.Sabadell (Barcelona).

Antonio Pardo Evangelista

Doctor en Biologia. Especialista en Fotobiología i Instrumentació Làser.

Montserrat Planas.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Director mèdic. Unitat de Làser. Skin Science. Clínica Planas. Barcelona.

Mario A. Trelles.

Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Cirurgia Estètica, Plàstica i Reparadora. President de la Societat Europea de Làser (ELA). President d'Honor de la Societat Espanyola de Làser (SELMQ).

Mariano Vélez.

Llicenciat Medicina Cirurgia, Farmàcia i Biologia. Servei de Dermatologia.Hospital del Mar.director mèdic. Centre Mèdic Ronefor.Barcelona.Vocal Científic de la SELMQ. Assessor de Pràctiques Clíniques.

Testimonis

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te