Actualització i innovació

Espai Hèlios Pardell

Comparació de distribucions

Itinerari formatiu de màster

Mòdul 2 Comparació distribucions

Descripció

Aquesta acció formativa forma part del Màster en disseny i anàlisi d'investigacions clíniques però es pot cursar de manera independent. La superació d'aquest curs atorga un Diploma expedit per l'IFMiL, sense extensió universitària, on s'indicaran les hores lectives superades.

Per realitzar la formació completa del programa, acreditat amb 60 ECTS, s'ha d'inscriure en el següent enllaç Màster en disseny i anàlisi d'investigacions clíniques.

En cas d'ampliació de matrícula dins de l'itinerari del Màster, o per a qualsevol altra informació, contacta amb la secretària acadèmica del IFMIL.

METODOLOGIA DOCENT:

  • L'alumne segueix individualment els continguts del curs i disposa d'un servei de consultes (tutories).

Acreditació:

Dirigit a

Llicenciats/des o Graduats/des interessats en el disseny i l’anàlisi d’investigacions clíniques.

Objectius

Programa

MÒDUL 2. COMPARACIÓ DE DISTRIBUCIONS. 

REQUISITS:

Estar familiaritzat amb els conceptes elementals de bioestadística que es van presentar en el mòdul I “Estadística bàsica en investigació mèdica”. 

OBJECTIUS

Afermar conceptes presentats en el curs anterior i aprofundir en el coneixement de les proves estadístiques, ampliant l'arsenal de proves per realitzar comparances de grups, una de les necessitats més freqüents en investigació biomèdica. 

TEMARI

  • Distribucions de probabilitat. 
  • Anàlisi de dades qualitatives.
  • Anàlisi de dades normals. 
  • Anàlisi de dades no normals. 
  • Problemes d'anàlisi amb dades reals.
  • Solucions desenvolupades i comentades. 

Docents

Albert Cobos.

Doctor en medicina. MSc Estadística Aplicada. Professor de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Albert Cobos.

Doctor en medicina. MSc Estadística Aplicada. Professor de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te