Actualització i innovació

Espai Hèlios Pardell

Modelització estadística

Itinerari formatiu de màster

Mòdul 3 Modelització estadística

Descripció

METODOLOGIA DOCENT:

 L'alumne segueix individualment els continguts del curs i disposa d'un servei de consultes (tutories).

 

Aquesta acció formativa forma part del Màster en disseny i anàlisi d'investigacions clíniques però es pot cursar de manera independent. La superació d'aquest curs atorga un Diploma expedit per l'IFMiL, sense extensió universitària, on s'indicaran les hores lectives superades.

Per realitzar la formació completa del programa, acreditat amb 60 ECTS, s'ha d'inscriure en el següent enllaç Màster en disseny i anàlisi d'investigacions clíniques.

En cas d'ampliació de matrícula dins de l'itinerari del Màster, o per a qualsevol altra informació, contacta amb la secretària acadèmica de l'IFMiL.

 

 

 

Acreditació:

Dirigit a

Llicenciats/des o Graduats/des interessats en el disseny i l’anàlisi d’investigacions clíniques.

Objectius

Introduir l'alumne en l'anàlisi multivariant i, particularment, en les tècniques de modelització estadística d'ús més freqüent, incorporant finalment les nocions de model lineal general i de model lineal generalitzat.

Programa

MÒDUL 3. MODELITZACIÓ ESTADÍSTICA. 

REQUISITS:

Estar familiaritzat amb els conceptes elementals de bioestadística que es van presentar en el mòdul I “Estadística bàsica en investigació mèdica”. 

OBJECTIUS

Introduir l'alumne en l'anàlisi multivariant i, particularment, en les tècniques de modelització estadística d'ús més freqüent, introduint finalment les nocions de model lineal general i de model lineal generalitzat. 

TEMARI

  • Regressió lineal simple. 
  • Regressió lineal múltiple
  • Regressió logística. 
  • Anàlisi de supervivència.
  • Problemes d'anàlisi amb dades reals. 
  • Solucions desenvolupades i comentades. 

Docents

Albert Cobos.

Doctor en medicina. MSc Estadística Aplicada. Professor de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Albert Cobos.

Doctor en medicina. MSc Estadística Aplicada. Professor de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te