Actualització i innovació

Espai Hèlios Pardell

Principis fonamentals i tècniques d'anàlisi en investigació clínica

Itinerari formatiu de màster

Mòdul 4 Principis i tècniques anàlisi

Descripció

Aquesta acció formativa forma part del Màster en disseny i anàlisi d'investigacions clíniques però es pot cursar de manera independent. La superació d'aquest curs atorga un Diploma expedit per l'IFMiL, sense extensió universitària, on s'indicaran les hores lectives superades.

Per realitzar la formació completa del programa, acreditat amb 60 ECTS, s'ha d'inscriure en el següent enllaç Màster en disseny i anàlisi d'investigacions clíniques.

En cas d'ampliació de matrícula dins de l'itinerari del Màster, o per a qualsevol altra informació, contacta amb la secretària acadèmica de l'IFMiL.

METODOLOGIA DOCENT: 

  • L'alumne segueix individualment els continguts del curs i disposa d'un servei de consultes (tutories).

Acreditació:

Dirigit a

Llicenciats/des o Graduats/des interessats en el disseny i l’anàlisi d’investigacions clíniques.

Objectius

Programa

MÒDUL 4. PRINCIPIS FONAMENTALS I TÈCNIQUES D'ANÀLISI EN INVESTIGACIONS CLÍNIQUES

REQUISITS:

Estar familiaritzat amb els conceptes elementals de bioestadística que es van presentar en el mòdul 1“Estadística bàsica en investigació mèdica” i les tècniques d'anàlisi presentades en els mòduls 2, 3.

OBJECTIUS:

Presentar els principis fonamentals de disseny dels tipus més freqüents d'investigacions clíniques, així com les tècniques d'anàlisi més adequades en cada cas.

TEMARI:

  • Generalitats sobre el disseny i l'anàlisi d'investigacions clíniques
  • Disseny i anàlisi d'assaigs clínics.
  • Disseny de revisions sistemàtiques i metaanàlisi d'assaigs clínics.
  • Disseny i anàlisi d'estudis diagnòstics.
  • Disseny i anàlisi d'estudis de factors risc.
  • Disseny i anàlisi d'estudis de fiabilitat i validesa.
  • Disseny i anàlisi d'estudis genètics.
  • Disseny i anàlisi d'estudis d'avaluació econòmica.

Docents

Albert Cobos.

Doctor en medicina. MSc Estadística Aplicada. Professor de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Albert Cobos.

Doctor en medicina. MSc Estadística Aplicada. Professor de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te