Actualització i innovació

Programa avançat en disseny i impressió 3D en cirurgia osteomuscular

Descripció

L’ús de la planificació virtual i la impressió 3D en l'àmbit de la cirurgia orotpèdica i traumatologia (COT) és ja una realitat. Permet planifificar intervencions complexes, dissenyar pròtesis personalitzades i fer activitat docent amb una vessant pràctica. 

Aquest curs s’ha dissenyat per aportar a l’alumne coneixements més específics sobre planificació virtual i la impressió 3D d'estructures òssies, per aquest motiu és necessari comptar amb coneixements generals sobre la tecnologia 3D i les seves aplicacions en medicina o bé haver realitzat el curs introductori “L'aplicació de la impressió 3D en medicina”. 

El curs comptarà amb un mòdul introductori on s'exposaran de manera general els elements necessaris per treballar en disseny i impressió 3D en COT i tres blocs amb una enfocament totalment pràctic.

El primer bloc se centrarà en la segmentació bàsica en COT. Es treballaran casos pràctics on l'alumne podrà treballar la planificació virtual amb el software específic de segmentació.

En el segon bloc, es parlarà sobre la utilitat dels models anatòmics 3D a partir de l'estudi de casos pràctics. L'alumne podrà coneixer com s'utilitza el software per a impressió 3D així com les impressores i materials adequats per al prototip 3D.

El tercer bloc estarà dedicat a les guies quirúrgiques especialitzades a través de l'estudi de casos pràctics.

 

 

 

Acreditació: Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1,1 crèdits (2019-2020) Registre 09/027278-MD

Dirigit a

Metges, personal tècnic dels àmbits del diagnòstic per la imatge i els sistemes d’informació i tècnics assistencials, així com a bioenginyers, enginyers mecànics i biotecnòlegs i professionals responsables d’innovació i de l’aplicació de noves tecnologies als centres de salut. 

Objectius

Generals:

Conèixer l'ús actual de les tècniques d'impressió 3D en l'àmbit de la medicina.

Identificar les aplicacions de la impressió 3D en medicina, els avantatges, les limitacions d’aquesta tecnologia i les conseqüències que tenen les aplicacions d’aquesta en la planificació preoperatòria.

Específics:

Aprendre els conceptes bàsics per a dur a terme el flux de treball de de la imatge mèdica fins a la impressió 3D de models anatòmics.

Conèixer les diferents aplicacions pràctiques que proporciona la impressió 3D en cirurgia osteomuscular.

Conèixer el Marc regulador del producte personalitzat i les limitacions de la tecnologia.

Descobrir els diferents models organitzatius per disposar d’un laboratori 3D adequat a cadascuna de les necessitats.

Programa

8:30h. PRESENTACIÓ DEL CURS: Elements necessaris per treballar en disseny i impressió 3D en COT. 

8:45-10:30h BLOC1: SEGMENTACIÓ BÀSICA EN COT

 • Segmentació aplicada teixit múscul esquelètic.
  • Com funciona el software de segmentació. Softwares disponibles.
 • Segmentació d'una fractura de pelvis (cas pràctic). 
  • Preparació model anatòmic de pelvis. Utilitat en planificació preoperatòria.
 • Segmentació avançada. Preparació arxiu STL per una ostotèmia de radi (cas pràctic).
  • Aplicacions de la planificació 3D en osteotomies avantbraç.

10:30h Pausa cafè

10:45-13:30h BLOC2: UTILITAT DELS MODELS ANATÒMICS 3D

 • Normativa d'ús de models anatòmics per a planificació en COT.
  • Què és un model anatòmic. Materials i classe de producte sanitari. 
 • Utilització del software per a la impressió 3D d'una fractura de pelvis (Cas pràctic). 
  • Configuració d'arxiu G-Code per impressió en FDM.
 • Planificació basada en implants no personalitzats (Cas pràctic). 
  • Preconformat placa sherman en imatge especular fractura pelvis.
 • Impressores adequades per al prototip 3D i materials.
  • Tecnologia FDM i SLA. Tipus de màquines i ús.
 • Posta en marxa impressores FDM i SLA
  • Configuració d'arxiu G-Code per impressió en FDM.

13:30-15:30h BLOC 3: GUIES QUIRÚRGIQUES ESPECIALITZADES I CLOENDA

 • Normativa d'ús de guies quirúrgiques personalitzades en COT. 
 • Disseny guia personalitzada per a la implantació metaglena (Cas pràctic). 
  • Biomecànica de la pròtesi inversa i posicionament de la glena
 • Disseny guia personalitzada osteotomia avantbraç (Cas pràctic)
  • Osteotomia de radi distal amb guia personalitzada.
 • Disseny placa personalitzada per osteotomia de metcarpià (Cas pràctic).
  • Disseny placa osteositesi personalitzada de metacarpià.

 

Docents

Ferran Fillat

Metge especialista del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT), Orthopaedic surgeon and 3D printer Specialist a l'Hospital Universitari Parc Taulí.

Sergi Coderch

Junior Biomedical Engineer. Hospital Universitari Parc Taulí. Enginyeria Biomèdica amb experiència en la impressió 3D en dispositius mèdics.

Ferran Fillat

Metge especialista del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT), Orthopaedic surgeon and 3D printer Specialist a l'Hospital Universitari Parc Taulí.

Nuria Monill

Junior Biomedical Engineer. Hospital Universitari Parc Taulí. Enginyeria Biomèdica amb experiència demostrada en la impressió 3D en l'àmbit mèdic, especialitzada en dispositius mèdics.

Toni Nadal

Enginyer Biomèdic Mastertec. Especialitzat en enginyeria biomèdica amb un gran coneixement de les tecnologies FDM i SLA.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te