Actualització i innovació

Espai Hèlios Pardell

Exercir com a metge a Catalunya. Què cal saber?

Metges que s’incorporen al sistema sanitari català

Tancat
Curs nouvinguts

Descripció

L'exercici de la medicina en el nou entorn de diversitat cultural suposa un repte que requereix un important treball d'adaptació i adquisició  de noves capacitats tant per als professionals, com per a les organitzacions sanitàries.

El principal objectiu d’aquest curs és millorar les competències professionals i relacionals de metges i metgesses, conèixer l’entorn on s'exerceix la professió, les seves particularitats i característiques, ja que això permetrà al professional interaccionar de manera efectiva amb els seus pacients en el marc de l’actual sistema sanitari català. 

El curs compta amb 3 mòduls que conformen una trajectòria formativa molt completa que abarca tant qüestions de context professional, social i laboral com a qüestions pràctiques de caràcter assistencial.

En el primer mòdul, l'alumne podrà conèixer el funcionament del sistema sanitari català i els aspectes organitzatius clau i podrà familiaritzar-se amb les principals plataformes i sistemes d'informació dels centres de salut (funcionament de les agendes, les ordres clíniques, les prescripcions amb ECAP...).

Per completar la formació, el programa compta amb dos mòduls més: un d'introducció al mercat de treball, que facilitarà eines i recursos per accedir-hi, i un altre sobre la comunicació intercultural en l'exercici professional (treball en equip, gestió de conflictes...).

Es tracta d'una formació teòrica-pràctica en modalitat telepresencial que combina l'estudi online a través del campus virtual de l'IFMiL amb l'exposició de continguts teòrics i el treball pràctic a través de videoconferències. Aquest treball pràctic estarà centrat en l'ús d'aplicacions informàtiques, la pràctica assistencial, la resolució de casos, i amb un format molt participatiu. 

 

CATALÀ MÈDIC

Per a aquells professionals no catalanoparlants que vulguin completar la seva formació, el programa compta també amb un Curs d'Iniciació al Català Mèdic en modalitat telepresencial (10 sessions setmanals de 3h) que té com a principal objectiu ajudar els participants a adquirir una comprensió lectora i oral bàsica de l'idioma en l'àmbit assistencial. 

 

Acreditació:

Dirigit a

El curs està adreçat a metges col·legiats que treballin o vulguin treballar a Catalunya, especialment pensat per a metges recentment graduats o nouvinguts a Catalunya.

Objectius

 • Oferir una visió àmplia dels aspectes organitzatius i funcionals útils i necessaris per a la pràctica clínica, entre ells els sistemes dels centres de salut.
 • Garantir la qualitat assistencial oferint les eines i recursos necessaris per poder gestionar situacions d’ús comú: emissió de la recepta electrònica, tramitació de la incapacitat transitòria laboral, etc.
 • Donar eines i recursos que faciliten l'accés al mercat de treball.
 • Ajudar el participant a millorar les seves competències (saber, saber fer i saber estar) per augmentar l'efectivitat professional en un altre entorn cultural.

Programa

Mòdul 1. Introducció al sistema sanitari català per a metges 

 1. Organització del sistema sanitari català
 2. Sistemes d’informació al sistema sanitari. Estat de situació de SSII sanitaris a Catalunya, Protecció de dades, normativa general.
 3. Conceptes bàsics dels sistema de serveis socials, prestacions que conté i mecanismes per activar-los.
 4. Aspectes bàsic a conèixer en la gestió de la ILT. 
 5. Prestació farmacèutica a Catalunya. Recepta electrònica i política de qualitat (EQPF, IQPF).
 6. Sistemes d’informació i plataformes transversals de sistema sanitari (bloc I): ECAP 
  • Mòdul assistencial (agendes, seguiment clínic, ordres clíniques...)
  • Mòdul de prescripció (prescripció ECAP, prescripcio.net, sistemes de seguretat...)
  • Mòdul IT (realitzar una ILT, missatgeria i alertes ICAM..)
 7. Sistemes d’informació i plataformes transversals de sistema sanitari (bloc II): HC3, LMS, IS3 i eConsulta.
 8. Exercicis amb tres casos pràctics d’ús de les diverses eines del sistema.

Dates d'impartició: 

 • 12/11 al 18/11 - online
 • 19/11 – sessió telemàtica de 10.00 a 12.00h
 • 26/11- sessió telemàtica de 10.00 a 12.00h

Mòdul 2. Introducció al mercat de treball

 1. Modalitats de contracte: laboral o prestació de serveis.
 2. Requisits i recomanacions  per treballar en prestació de serveis.
 3. Característiques principals del contracte laboral.
 4. Convenis col·lectius en l’àmbit sanitari.
 5. Borses de treball en l’àmbit sanitari
 6. Funcionament del Servei d’Ocupació del CoMB.
 7. Elaboració del CV. Exemples de CV.
 8. L’entrevista de treball: consells i recomanacions (Bloc teòric)

Dates d'impartició: 

 • 27/11 al 03/12 - online
 • 03/12 - sessió telemàtica de 10.00 a 11.00h

Mòdul 3. Exercici professional i diversitat cultural

 1. Diversitat cultural i exercici professional.
 2. Les dimensions culturals i el context cultural.
 3. Factors que faciliten i dificulten la relació intercultural.
 4. Claus per al desenvolupament de la "intel·ligència cultural".
 5. La comunicació intercultural efectiva en el marc assistencial .
 6. Diversitat cultural i treball en equip.
 7. Diversitat cultural i gestió de conflictes (Bloc pràctic del mòdul 3)

Dates d'impartició: 

 • 10/12- sessió telemàtica de 10.00 a 12.00h
 • 15/12- sessió telemàtica de 10.00 a 12.00h
 • 17/12- sessió telemàtica de 10.00 a 12.00h

------


 

Accés i inscripció al Curs d'Iniciació al Català Mèdic (30h). 

Curs en modalitat telepresencial(10 sessions setmanals de 3h a través de zoom) amb l’objectiu d’ajudar els metges no catalanoparlants a adquirir una comprensió lectora i oral bàsica de l'idioma.

 

Docents

Berenguer Camps

Director del servei d'ocupació i del gabinet d'estudis del Col·legi de Metges de Barcelona

Maria Pau González Gómez de Olmedo.

Doctora en Psicologia. Psicòloga Clínica. Coordinadora de formació i intervenció en equips. Fundació Galatea.

Guillermo Hoyo

Referent Territorial Ecap. Direcció d'Atenció Primària. Gerència Territorial Metropolitana Nord (ICS).

Mari Carmen Ortiz

Tècnica de l'àrea professional del Col·legi de Metges de Barcelona.

Jordi Porta

Pedagog, educador social, tècnic de Cultura i professor del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Aldo Javier Prizmic Kuzmica

Llicenciat en Psicologia. Màster en Gestió de Conflictes. Màster en Intel·ligència Emocional i Practitioner en Programació Neurocaligràfica.

Òscar Solans Fernández

Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Responsable Funcional eSalut (HC3/LMS/IS3) al Departament de Salut. Director del Màster Executive in Digital Healthcare (UB).

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te