Actualització i innovació

Espai Hèlios Pardell

Trastorns mentals en l'àmbit laboral

4a edició

Trastorns mentals

Descripció

Els professionals de salut laboral no acostumen a ser especialistes en el maneig de la malaltia mental. Aquest fet que dificulta l’actuació per garantir la seguretat i definir una prevenció de riscos laborals, associats als professionals que la pateixen.

Amb aquest curs es pretén oferir eines, recursos i criteris als metges i metgesses que treballen als serveis de prevenció de riscos laborals per detectar i gestionar els trastorns mentals més prevalents i que poden limitar l'activitat i l'habilitat del professional de la salut afectat. Tot això, amb l’objectiu de cuidar la salut dels metges, i alhora garantir un serveis de qualitat a la ciutadania.

 

Acreditació:

Dirigit a

Metges i metgesses que treballen als serveis de prevenció de riscos laborals de les institucions sanitàries. 

Objectius

 • Identificar els trastorns mentals més prevalents. 
 • Valorar el seu pronòstic i grau de repercussió en l’exercici laboral i en l’absentisme. 
 • Oferir suport i gestionar el seguiment i derivació dels treballadors afectats.

Programa

 • Trastorns mentals més prevalents en l’àmbit laboral, en especial aquells que no impedeixen una activitat laboral continuada (amb adaptacions o sense).
 • Entrevistes d’orientació diagnòstica i qüestionaris de cribratge. Malalties psiquiàtriques i/o trastorns de la personalitat.
 • Criteris de derivació psiquiàtrica especialitzada. Tractaments habituals. Efectes secundaris i en especial efectes sobre la capacitat laboral.
 • Possibles limitacions de l’activitat laboral: conducció de vehicles, activitats d’especial perillositat, càrrega mental, manipulació de productes químics, atenció al públic.

Per treballar aquest continguts es desenvoluparan tres activitats principals:

 • Estudi de materials online
 • Exercici individual a través de casos pràctics per posar prova els coneixements adquirits.
 • Sessió síncrona de treball conjunt amb el docent per: 
 • Resolució de dubtes i idees clau dels materials ja treballats.
 • Pràctica sobre casos d'ajuda psicològica i intervenció en crisi. 

Docents

Albert Mariné.

Metge psiquiatre i psicoterapeuta. Tècnic en psicosociologia laboral. Servei Prevenció laboral, Consorci Hospitalari Parc Taulí.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te