Lideratge mèdic

El lideratge mèdic com a trajectòria formativa

L’IFMil està dissenyant un itinerari específic de formació en lideratge adreçat als metges amb l’objectiu de crear una pedrera de professionals mèdics amb capacitats i habilitats per liderar la transformació del sistema sanitari català.

En un entorn cada vegada més complex, cal adaptar el model d’atenció sanitària a les necessitats de les persones i dels professionals. I, per fer-ho, és necessari promoure el lideratge dels metges donant-los eines per aconseguir una nova manera d’organitzar-se, de fer i d’atendre a les persones.

L’itinerari formatiu de lideratge que estem treballant des de l’IFMiL dotarà el metge de les capacitats relacionals, gestores i estratègiques necessàries per ser líder d’ell mateix, de la seva pròpia consulta, d’un equip de treball o d’institucions.

Estem creant les bases d’un sistema de formació que garanteixi capacitats i habilitats sobre lideratge en funció del moment curricular i professional en què es trobi cada metge.

Formació de postgrau
“Visió estratègica, habilitats i valors per al lideratge mèdic”

Continguts de la formació per a metges líders

La proposta formativa per a metges líders impulsada per l’IFMiL es desplega a través de sis àmbits transversals de coneixement:

IFMIL

L’objectiu d’aquest àmbit és posicionar la professió de metge a la societat actual, enfortint els valors i els principis que la inspiren i la fonamenten. Per això, es tractaran les bases conceptuals del professionalisme mèdic, es parlarà sobre decisions, dades, seguretat i riscos, sobre el lideratge dels metges a les institucions i sobre la pràctica de la medicina amb valors i ètica.

IFMIL

Volem garantir l’aprenentatge de les capacitats, els instruments i les habilitats necessàries per liderar el procés de transformació del sistema sanitari català. Per això, aprodundirem en els tipus de lideratge i el atributs del metge líder, la gestió de processos i la transformació de l’entorn, i l’exercici del lideratge en la medicina.

IFMIL

L’objectiu d’aquest àmbit és afegir i garantir valor a tota la relació d’atenció entre metge i pacient com a eix nuclear de l’acció formativa. Els continguts d’aquesta àrea se centraran en la relació metge-pacient com a instrument on construir l’atenció a les persones, en la presa de decisions compartides, en el model d’atenció centrat en la persona i l’enfoc poblacional i comunitari de l’atenció sanitària.

IFMIL

És necessari imaginar i dibuixar l’escenari de futur que els metges es trobaran amb la precisió que permetin les incerteses estructurals i conjunturals de la societat i de l’entorn. Per aquest motiu, analitzarem les transicions poblacionals, contextuals i professionals, els nous models d’atenció a la salut i al benestar i les opcions de lideratge en un món en transformació.

IFMIL

Volem incorporar la visió de canvi i d’adaptació permanent a les necessitats d’atenció de les persones, repensant el servei en sí mateix, com s’estructura, com s’organitza i com s’ofereix. El temari analitzarà el nou context global, professional i mèdic per redefinir els entorns de praxi mèdica i de gestió.

IFMIL

Cal incorporar el lideratge dels metges en els diferents àmbits de la societat i del sistema sanitari. Per aquest motiu parlarem sobre el lideratge dels metges en la praxi no assistencial, sobre el lideratge metaclínic dels metges a l’entorn assistencial, sobre el seu lideratge social i col·lectiu.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te