Màsters i postgraus

Màster en atenció inicial d'urgències

11 edició

Urgències

Descripció

Les urgències són aquelles situacions clíniques amb capacitat de provocar una alteració en l'estat de salut del pacient i fins i tot comprometre-li la vida. El seu pronòstic i la magnitud del seu efecte depenen, en gran manera, del temps d'evolució de la urgència i de les mesures dutes a terme durant l'atenció inicial. És de gran importància aconseguir una metodologia en la valoració inicial del pacient que permeti escurçar el temps d'atenció i acceleri la realització de la primera actuació diagnòstica terapèutica.

L'atenció en les urgències i emergències sanitàries és una de les preocupacions tant dels professionals sanitaris com de la societat. L'augment de la demanda de coneixements mèdics per part de la població general i la cultura de la immediatesa en la qual estem immersos fan que l'atenció en les urgències tingui una rellevància especial.

Fora de l'àmbit hospitalari, aquesta atenció requereix unes habilitats i uns coneixements que permetin poder actuar ràpidament i alhora dur a terme una ràpida classificació de la gravetat de la situació per a oferir unes cures inicials de qualitat i si fa falta oferir un trasllat a un nivell assistencial hospitalari.

A partir d'aquesta necessitat formativa, l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge ofereix aquest Màster dirigit a facultatius interessats en l'adquisició i aprofundiment dels coneixements, actituds i habilitats necessaris per a desenvolupar la seva activitat dins del camp de les urgències.

El procés d’inscripció contempla un pagament fraccionat del 50%. En cas de voler realitzar un únic pagament pel total de la matrícula, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic ifmil@comb.cat o al telèfon 93 567 88 88.

 

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.

Acreditació: Crèdits Universitaris ECTS (European Credit Transfer System)

Dirigit a

Metges/esses interessats/des en adquirir i aprofundir en els coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per a desenvolupar la seva activitat en el camp de les urgències, en els primers nivells assistencials.

Objectius

GENERALS

Aquest Màster pretén establir i aprofundir en els conceptes i habilitats més elementals per al diagnòstic i el tractament del pacient en situacions d'urgència que requereixen una intervenció immediata a l'espera d'una assistència definitiva.

ESPECÍFICS

En finalitzar el Màster, l'alumne ha de ser capaç de:

 • Conèixer les grans síndromes i situacions d'urgència que es presenten en el nostre àmbit sanitari.
 • Familiaritzar-se amb els algorismes d'actuació dels principals motius de consulta i les guies de pràctica clínica enfront d'un pacient urgent amb un signe o símptoma guia determinat.
 • Saber realitzar una orientació diagnòstica inicial i una pauta de tractament als pacients afectes de patologies i malalties amb urgència vital.
 • Tenir criteris bàsics de sol·licitud i d'interpretació de proves complementàries.
 • Saber prendre decisions referents a la ubicació, requeriments d'observació i criteris d'adequació d'ingrés hospitalari o de seguiment domiciliari dels pacients.

Programa

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.

Mòdul 1. Urgències més rellevants per motiu de consulta:

 • Cefalea. Cas clínic.
 • Coma. Cas clínic.
 • Convulsions. Cas clínic.
 • Dispnea.
 • Dolor abdominal. Cas clínic.
 • Dolor toràcic. Cas clínic.
 • Febre. Cas clínic.
 • Fractures,luxacions i esquinços.
 • Hematúria i retenció aguda d'orina.
 • Hemoptisi. Cas clínic.
 • Lumbàlgia i cervicàlgia.
 • Odontàlgia.
 • Ull vermell.
 • Paràlisi facial perifèrica, epistaxi, otàlgia i sinusitis.
 • Pèrdua brusca de la visió.
 • Síncope. Cas clínic.
 • Urticària aguda.
 • Vertigen.
 • Diarrea. Cas clínic.

Mòdul 2. Urgències més rellevants per grans síndromes:

 • Arítmies
 • Artritis agudes
 • Ascites.
 • Catàstrofes i múltiples víctimes.
 • Còlic nefrític.
 • Vessament pleural.
 • Dolor oncològic.
 • Encefalopatia.
 • Urgències geriàtriques.
 • Hemorràgia digestiva alta.
 • Hemorràgia digestiva baixa.
 • Hipoglucèmia.
 • Icterícia.
 • Insuficiència cardíaca.
 • Insuficiència renal aguda, síndrome nefrótico.
 • Síndrome nefrítica.
 • Intoxicacions agudes. Cas clínic.
 • Isquemia arterial aguda perifèrica.
 • Urgències obstètriques i ginecològiques.
 • Medicina pal·liativa en urgències.
 • Urgències pediàtriques.
 • Politraumatisme.
 • Xoc. Cas clínic.
 • Síndrome meníngia.
 • Situacions d'abús i violència.
 • Tamponament pericardíac.
 • Traumatisme cranioencefàlic (TCE).
 • Trastorns hidroelectrolítics.
 • Trombosi venosa profunda (TEP).
 • Urgències hipertensives.
 • Ús indegut de l'alcohol.

Mòdul 3. Urgències més rellevants per malalties:

 • Asma.
 • Accident vascular cerebral (ACV).
 • Cetoacidosis.
 • Exacerbació aguda, malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
 • Infecció urinària.
 • Pneumònia comunitària.

Mòdul 4. Aspectes generals:

 • Aspectes medico-legals en medicina d'urgències.
 • Atenció urgent prehospitalària.
 • Comunicació.
 • Exploracions complementàries.
 • La medicina d'urgències.
 • Models organitzatius.
 • Prescripció farmacològica.
 • Triatge.

TALLERS (36h). Assistir als tallers presencials sobre:

 1. Aproximació a les víctimes d'accidents.
 2. Electrocardiografía i arítmies.
 3. Ús i interpretació de la radiologia d'urgències.
 4. Comunicació en urgències / Autocura del professional.
 5. Suport vital bàsic i desfribilador automàtic.
 6. Suport vital immediat.

PRÀCTIQUES (96h). Possibilitat de realitzar les pràctiques en:

 • Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
 • Centres d'urgències Atenció Primària.
 • Serveis d'Urgències en Hospitals

Treball final de master. Per superar aquesta part, el TFM ha de seguir els criteris establerts per la Direcció del Màster.

CRONOGRAMA

Cronograma màster urgències

Docents

Manel Cerdà.

President del Consell Català de Ressuscitació. Metge especialista en medicina intensiva.

Albert Salazar.

Gerent de l'Hospital Vall d'Hebrón. Metge especialista en medicina interna.

Ignasi Bardés.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Coordinador mèdic d'urgències. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona

Julián Berrade.

Metge especialista en medicina intensiva. Metge adjunt. Servei de medicina intensiva. Hospital General de l'Hospitalet. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Pedro Cabrero.

Metge. CUAP Mans. Barcelona.

Xavier Calvet.

Metge. Servei d'Aparell Digestiu. Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí.

Pilar Camacho.

Doctora en Medicina. Especialitat en traumatologia i cirurgia ortopédica. Secció de traumatologia. Servei de cirurgia ortopédica i traumatologia. Hospital Clínic. Barcelona.

Xavier Escalada.

Metge. Sistema d'Emergències Mèdiques.

Miguel Ángel Galicia.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària i especialista en medicina d'urgències i emergències. Hospital Clínic. Barcelona.

Lluïsa García.

Doctora en Medicina i Cirurgia.Consultora de Psiquiatria.Coordinadora.Programa de prevenció i tractament de les seqüeles psíquiques en dones víctimes d'una agressió sexual recent.Servei de psiquiatría

Emili Gené.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Servei d'Urgències. Hospital de Sabadell. Corporcació Sanitària i Universitària Parc Taulí.

Elisenda Gómez-Angelats.

Doctora en Medicina. Especialista en medicina interna. Mèdic MEAU. Urgències Hospital Clínic. Barcelona.

Maria Luisa Imaz.

Metge especialista en psiquiatria. Programa de prevenció i tractament de les seqüeles psíquiques en dones víctima d'una agressió sexual recent. Servei de psiquiatria. Hospital Clínic.

Ferran Llopis.

Metge especialista en medicina interna. Metge adjunt. Servei d'urgències. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Núria López.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Adjunta d'urgències. CUAP de Castelldefels. Castelldefels (Barcelona).

Abel Martínez.

Metge especialista en pediatria i les seves àrees específiques. Cap de la unitat d'urgències pediatrícas. Consorci Sanitari de Terrassa. Hospital de Terrassa. Terrassa (Barcelona).

Pilar Millán.

Metge especialista en ginecologia. Hospital de Terrassa. Terrassa (Barcelona).

Sònia Moreno.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària. CAP Larrad. Barcelona. Servei d'Urgències. Hospital de Terrassa. Terrassa (Barcelona).

Maria José Moya.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Metge adjunt. Servei d'Emergències Mèdiques. Hospital de Terrassa (Barcelona) i Hospital Universitaro de Bellvitge. Barcelona.

Assumpta Ricart.

Metge especialista en medicina intensiva. Adreça assistencial d'urgències. Hospital General de l'Hospitalet. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Roger Antonio Sánchez.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària. ABS. CAP de Premià de Mar (Barcelona).

Margarita Sotomayor.

Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Metge adjunt. Servei d'urgències. Hospital General de l'Hospitalet. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Pere Subirana.

Metge Adjunt. Hospital a Domicili. Hospital Universitari Vall d'Hebron. Director Executiu Consell Català de Ressuscitació.

Testimonis

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te