Actualització i innovació

Espai Hèlios Pardell

Estadística bàsica en investigació clínica

Itinerari formatiu de màster

Mòdul 1 Estadística bàsica

Descripció

Aquesta acció formativa forma part del Màster en disseny i anàlisi d'investigacions clíniques però es pot cursar de manera independent. La superació d'aquest curs atorga un Diploma expedit per l'IFMiL, sense extensió universitària, on s'indicaran les hores lectives superades.

Per realitzar la formació completa del programa, acreditat amb 60 ECTS, s'ha d'inscriure en el següent enllaç Màster en disseny i anàlisi d'investigacions clíniques.

En cas d'ampliació de matrícula dins de l'itinerari del Màster, o per a qualsevol altra informació, contacta amb la secretària acadèmica de l'IFMiL.

METODOLOGIA DOCENT: 

 • L'alumne segueix individualment els continguts del curs i disposa d'un servei de consultes (tutories).

Acreditació:

Dirigit a

Llicenciats/des o Graduats/des interessats en el disseny i l’anàlisi d’investigacions clíniques.

Objectius

Programa

MÒDUL 1. ESTADÍSTICA BÀSICA EN INVESTIGACIÓ MÈDICA. 

OBJECTIUS

Familiaritzar l'alumne amb alguns conceptes bàsics de bioestadística i amb diversos mètodes d'anàlisis específiques d'ús habitual en la investigació mèdica, de manera que pugui abordar la lectura d'articles originals publicats en revistes científiques amb una actitud crítica, realitzar exercicis senzills d'exploració de dades mitjançant un programa estadístic i disposar d'una base elemental imprescindible per abordar ulteriorment l'estudi de tècniques més complexes.

TEMARI

 • Dades, dades i més dades… Necessito informació!
 • Programes estadístics: Ordinador a les meves ordres!
 • Descripció de dades quantitatives: Quant val X?
 • Descripció de dades qualitatives: ¿Es cura o no es cura?
 • Relació entre variables o el món en dues dimensions.
 • Probabilitat i l'art del diagnòstic mèdic.
 • Estimació: un exercici d'endevinació numèrica.
 • Proves d'hipòtesis: És vostè endeví?
 • Disseny d'estudis i interpretació de resultats: desenvolupi la seva teoria i provi-la!
 • Problemes d'anàlisis amb dades reals.
 •  Solucions desenvolupades i comentades. 

 

Docents

Albert Cobos.

Doctor en medicina. MSc Estadística Aplicada. Professor de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Albert Cobos.

Doctor en medicina. MSc Estadística Aplicada. Professor de Bioestadística. Departament de Fonaments clínics. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te