Actualització i innovació

Introducció a la Responsabilitat Professional Mèdica i la Seguretat Clínica

Tancat
Responsabilitat Professional Mèdica i Seguretat Clínica

Descripció

La responsabilitat Professional Mèdica (RPM) està en debat d’actualització permanent i requereix de coneixements medicolegals de forma contínua. Adquirir uns coneixements bàsics sobre RPM associats a la Seguretat Clínica (SC) ajuda molt als metges/ses i també a la resta de professionals sanitaris a desenvolupar una actuació més segura.

En els últims anys les reclamacions contra metges per presumpte error, negligència, imprudència o per danys en una actuació mèdica estan experimentant un lleuger increment à España, però sense arribar al nivell d’EEUU o d’alguns països anglosaxons, el que està provocant un augment de sensibilitat a la professió mèdica.

Els actes derivats de l’exercici professional del metge poden donar lloc a diferents tipus de responsabilitat en funció de l’àmbit d’actuació. Així, podem distingir una responsabilitat penal, civil, contenciosa-administrativa i, finalment, una ètico -deontològica i col·legial.

En els últims anys, els programes de prevenció de riscos, seguretat del pacient, protocols i guies de pràctica clínica han sorgit prolíficament. A més, com un fenomen de resposta a aquesta preocupació sanitària, s'han organitzat grups de treball en diverses societats científiques, que estan publicant multitud de protocols i guies de pràctica clínica. A més s’objectiva l'interès de molts professionals sanitaris pels coneixements medicolegals que els dona seguretat en la seva pràctica mèdica i la responsabilitat professional mèdica és un d'ells.

Activitat formativa finançada en el marc de la Inversió 4 del Component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) mitjançant el programa Next-GenerationEU de la Comissió Europea.

Acreditació: Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 0,7 crèdits 09/033343-MD

Dirigit a

Professionals del camp de les ciències de la salut de totes les especialitats

Objectius

Adquirir les habilitats i coneixements en l’àmbit de la responsabilitat professional mèdica

Programa

  • Exercici actual de la medicina. Error mèdic i Seguretat Clínica. Aprendre de l’error.
  • Responsabilitat professional mèdica (RPM). Conceptes. Definicions.
  • Context actual de les reclamacions per suposada RPM. Tipus de reclamacions. Com és el procés de reclamació? 
  • RPM per especialitats.
  • Conseqüències de les reclamacions per suposada RPM. Medicina defensiva. Segona víctima. 
  • Recomanacions per millorar la seguretat clínica i reduir les reclamacions per suposada RPM.

Docents

Josep Arimany i Manso

Especialista en medicina legal i forense. Director del Departament de praxi del CoMB i del servei de responsabilitat professional del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Carles Martin Fumadó.

Metge forense en excedència. Responsable de la Unitat de Medicina Legal.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te