Inscripció

Dades personals


Dades acadèmiques i col·legials


Dades de facturacióCurs

  • Introducció a la Responsabilitat Professional Mèdica i la Seguretat Clínica
  • Preu general 28 €
  • Total 28 €