Actualització i innovació

Eines digitals per les visites no presencials: telemedicina, videoconsulta i consulta online

Itinerari formatiu de salut digital

Visites no presencials - Telemedicina

Descripció

El nou entorn digital ens han proporcionat noves eines de comunicació que han provocat un canvi en la nostra manera de treballar i de pensar. Les aplicacions de les TIC en l'àmbit de la salut són immenses i donen la possibilitat als professionals d'interactuar amb els seus pacients, amb altres professionals i resoldre situacions que fins ara requerien la presència física. 

El curs disposa de dues parts. Una primera centrada en la telemedicina i els seus usos i una segona sobre consultes virtuals com ara la e-consulta i la vídeoconsulta. El curs té modalitat online i combina els continguts teòrics amb píndoles en vídeo i activitats d'autoavaluació que permetran a l'alumne posar a prova els coneixements adquirits. 

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu sobre Salut Digital format per 4 cursos que es poden realitzar per separat. 

 1. E-professional de la salut: ser i estar en l'entorn digital (6 hores)
 2. Eines digitals per les visites no presencials: telemedicina, videoconsulta i consulta online (4 hores)
 3. Eines digitals per a la presa de decisions: aplicacions mòbils, telemonitorització i maletí digital (4 hores)
 4. Sistemes de suport al diagnòstic i tractament (4 hores)

També tens l'opció de cursar l'itinerari complet de Salut Digital de 16 hores que inclou els 4 cursos. 

 

 

 

 

Acreditació: Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 0,8 crèdits (2020-2021) 09/027590-MD

Dirigit a

Metges i professionals de la salut interessat en la salut digital i que vulguin adquirir competències digitals per aplicar en el seu àmbit assistencial. 

Objectius

Programa

MÒDUL 1: NOCIONS BÀSIQUES DE TELEMEDICINA I TELEMONITORITZACIÓ 

1. Introducció

 • Definició telemedicina
 • Definició telemonitorización
 • Context

2. Tipos de telemedicina

 • Asíncrona
 • Sincrónica

3. Usos de la telemedicina

 • Entre sanitaris
 • De sanitari a pacient/cuidador (i/o viceversa)
 • De pacient a dispositiu conectat

4. Telemedicina i salut mental 

5. Telemonitorització: millorant la salut en entorns no urbans

MÒDUL 2: CONSULTA VIRTUAL (TELEMEDICINA, VIDEOCONSULTA I CONSULTA ONLINE)

1. E-consulta

 • Introducció
 • Context (sistema de salut)
 • Avantatges
 • Inconvenients
 • Xarxes socials

2. Vídeoconsulta

 1. Introducció
 2. Avantatges
 3. Utilitat

3. Resum

4. Principals idees

Docents

Mireia Sans Corrales

Metgessa de família. Directora assistencial del CAP Comte Borrell. CAPBSE. Presidenta secció metges e-salut CoMB. Professora associada UIC.

Albert Casasa

Metge de família. Cap d'estudis de la unitat docent multiprofessional d'atenció familiar i comunitària UDACEBA. Vocal de la secció de metges e-salut del CoMB.

Frederic Llordachs Marqués

Metge. Fundador de Doctoralia i gerent de negocis globals. Vocal de la secció de metges e-salut del CoMB. Embajador Barcelona Health Hub.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te