Actualització i innovació

Espai Hèlios Pardell

Sistemes de suport al diagnòstic i al tractament

Itinerari formatiu de salut digital

Sistemes de suport al diagnòstic i al tractament

Descripció

La Intel·ligència Artificial (IA) aplicada al camp de la salut es basa en la utilització d'algoritmes i programari per a l'anàlisi de conjunts de dades mèdiques. En concret, la Intel·ligència Artificial permet aproximar conclusions sense la intervenció directa del raonament humà. Solucions algorítmiques, tractament d'imatges, eines de suport a la pràctica mèdica ..... la Intel·ligència Artificial es pot aplicar de moltes maneres diferents en el camp de la medicina i tenen un potencial immens per al sector healthcare.

La realitat virtual (RV) i la realitat augmentada (RA), per la seva banda, formen part de les anomenades Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i poden definir-se com un conjunt d'entorns tridimensionals amb què una persona interactua en temps real produint-se, d'aquesta forma, una sensació d'immersió (sentit de presència) semblant a la que ocorre en una situació real. Sentit de presència i interacció amb l'entorn són, de fet, els components característics d'aquest tipus de tecnologia.

Aquest curs de 4 hores està enfocat a donar a conèixer les possibilitats reals que poden oferir tecnologies com la intel·ligència artificial i la realitat virtual a el sector salut i a l'àmbit mèdic. Inclou temes com els Chatbots, la robòtica, el reconeixement d'imatges i les aplicacions de realitat virtual, augmentada i mixta en medicina.

El curs té modalitat online i combina els continguts teòrics amb píndoles en vídeo i activitats d'autoavaluació que permetran a l'alumne posar a prova els coneixements adquirits.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu sobre Salut Digital format per 4 cursos que es poden realitzar per separat.

 1. E-professional de la salut: ser i estar en l'entorn digital (6 hores)
 2. Eines digitals per les visites no presencials: telemedicina, videoconsulta i consulta online (4 hores)
 3. Eines digitals per a la presa de decisions: aplicacions mòbils, telemonitorització i maletí digital (4 hores)
 4. Sistemes de suport al diagnòstic i tractament (4 hores)

També tens l'opció de cursar l'itinerari complet de Salut Digital de 16 hores que inclou els 4 cursos. 

Acreditació: Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 0,8 créditos 09/027590-MD

Dirigit a

Objectius

Programa

MÒDUL 1: LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL A LA SALUT

 • Introducció
 • Definicions dels mínims conceptes necessaris
 • Pluja de projectes (l'hype de l'2019)
 • La implementació silenciosa
 • Possibilitats i aplicacions de la IA en la salut
 • Riscos de la intel·ligència artificial
 • La intel·ligència augmentada versus la intel·ligència artificial
 • On seràs tu com sanitari en el futur

MÒDUL 2: REALITAT MIXTA, AUGMENTADA I VIRTUAL

 • Mixta
  • Definició
  • Avantatges
  • Inconvenients
  • Riscos d'ús
  • Aplicacions reals
 • Realitat augmentada
  • Definició
  • Avantatges
  • Inconvenients
  • Riscos d'ús
  • Aplicacions reals
 • Realitat virtual
  • Definició
  • Avantatges
  • Inconvenients
  • Riscos d'ús
  • Aplicacions reals (aquí podríem veure l'aplicació en Psicoteràpia)

Docents

César Morcillo Serra

Metge. Servei de Medicina Interna. Unitat de Medicina Digital. Hospital Sanitas CIMA

Mireia Sans Corrales

Metgessa de família. Directora assistencial del CAP Comte Borrell. CAPBSE. Presidenta secció metges e-salut CoMB. Professora associada UIC.

Joan Miquel Gelabert Mir

Psicòleg clínic a l'Hospital QuironSalud PalmaPlanas. Professor associat a la Facultat de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. Director científic de Psious

Jordi Serrano Pons

Metge. Fundador i CEO de Universal Doctor. Consultor sobre innovació en salut i e-health a diverses organitzacions.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te