Actualització i innovació

Sistemes de suport al diagnòstic i al tractament

Itinerari formatiu de salut digital

Sistemes de suport al diagnòstic i al tractament

Descripció

La Intel·ligència Artificial (IA) aplicada al camp de la salut es basa en la utilització d'algoritmes i programari per a l'anàlisi de conjunts de dades mèdiques. En concret, la Intel·ligència Artificial permet aproximar conclusions sense la intervenció directa del raonament humà. Solucions algorítmiques, tractament d'imatges, eines de suport a la pràctica mèdica ..... la Intel·ligència Artificial es pot aplicar de moltes maneres diferents en el camp de la medicina i tenen un potencial immens per al sector healthcare.

La realitat virtual (RV) i la realitat augmentada (RA), per la seva banda, formen part de les anomenades Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i poden definir-se com un conjunt d'entorns tridimensionals amb què una persona interactua en temps real produint-se, d'aquesta forma, una sensació d'immersió (sentit de presència) semblant a la que ocorre en una situació real. Sentit de presència i interacció amb l'entorn són, de fet, els components característics d'aquest tipus de tecnologia.

Aquest curs de 4 hores està enfocat a donar a conèixer les possibilitats reals que poden oferir tecnologies com la intel·ligència artificial i la realitat virtual a el sector salut i a l'àmbit mèdic. Inclou temes com els Chatbots, la robòtica, el reconeixement d'imatges i les aplicacions de realitat virtual, augmentada i mixta en medicina.

El curs té modalitat online i combina els continguts teòrics amb píndoles en vídeo i activitats d'autoavaluació que permetran a l'alumne posar a prova els coneixements adquirits.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu sobre Salut Digital format per 4 cursos que es poden realitzar per separat.

 1. E-professional de la salut: ser i estar en l'entorn digital (6 hores)
 2. Eines digitals per les visites no presencials: telemedicina, videoconsulta i consulta online (4 hores)
 3. Eines digitals per a la presa de decisions: aplicacions mòbils, telemonitorització i maletí digital (4 hores)
 4. Sistemes de suport al diagnòstic i tractament (4 hores)

També tens l'opció de cursar l'itinerari complet de Salut Digital de 16 hores que inclou els 4 cursos. 

Acreditació: Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 0,8 crèdits (2020-2021) 09/027590-MD

Dirigit a

Objectius

Programa

MÒDUL 1: LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL A LA SALUT

 • Introducció
 • Definicions dels mínims conceptes necessaris
 • Pluja de projectes (l'hype de l'2019)
 • La implementació silenciosa
 • Possibilitats i aplicacions de la IA en la salut
 • Riscos de la intel·ligència artificial
 • La intel·ligència augmentada versus la intel·ligència artificial
 • On seràs tu com sanitari en el futur

MÒDUL 2: REALITAT MIXTA, AUGMENTADA I VIRTUAL

 • Mixta
  • Definició
  • Avantatges
  • Inconvenients
  • Riscos d'ús
  • Aplicacions reals
 • Realitat augmentada
  • Definició
  • Avantatges
  • Inconvenients
  • Riscos d'ús
  • Aplicacions reals
 • Realitat virtual
  • Definició
  • Avantatges
  • Inconvenients
  • Riscos d'ús
  • Aplicacions reals (aquí podríem veure l'aplicació en Psicoteràpia)

Docents

César Morcillo Serra

Director mèdic de l'Hospital Digital Sanitas i metge internista a l'Hospital CIMA Sanitas. Vocal de la secció de metges e-salud del CoMB.

Mireia Sans Corrales

Metgessa de família. Directora assistencial del CAP Comte Borrell. CAPBSE. Presidenta secció metges e-salut CoMB. Professora associada UIC.

Joan Miquel Gelabert Mir

Psicòleg clínic a l'Hospital QuironSalud PalmaPlanas. Professor associat a la Facultat de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. Director científic de Psious

Jordi Serrano Pons

Metge. Fundador i CEO de Universal Doctor. Consultor sobre innovació en salut i e-health a diverses organitzacions.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te