Actualització i innovació

Eines digitals per a la presa de decisions: aplicacions mòbils, telemonitorització i maletí digital

Itinerari formatiu de salut digital

presa de decisions

Descripció

La tecnología mòbil ha canviat la forma en que vivim, treballem i ens comuniquem i ha esdevingut una eina d'us habitual i imprescindible que afecta a totes les esferes de la nostra vida, i per suposat, també a la salut.  

La mHealth o salut mòbil fa referència a l'ús de la tecnologia mòbil per al maneig de la salut i el benestar de les persones. S'utilitza amb el suport de dispositius mòbils com els  smartphones, les tabletes i els aparells de monitoratge de pacients, entre d'altres. Aquesta tecnologia mòbil aplicada al mon de la salut facilita el el contacte no presencial amb el pacient, evita desplaçaments i permet el registre de dades i la presa de decisions amb eines digitals com ara les apps. 

Aquest curs tracta sobre l'ús i les aplicacions de la tecnologia mòbil en l'àmbit de la salut i disposa de tres parts. Una primera on es dona una visió general sobre la mHealth: què és, com es regula i quins són els tipus d'apps. Un segon mòdul centrat en el maletí digital, és a dir noves eines digitals que ja tenen aplicació clínica i un tercer mòdul sobre telemedicina i telemonitorització.

El curs té modalitat online i combina els continguts teòrics amb píndoles en vídeo i activitats d'autoavaluació que permetran a l'alumne posar a prova els coneixements adquirits. 

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu sobre Salut Digital formada per 4 cursos que es poden realitzar per separat. 

 1. E-professional de la salut: ser i estar en l'entorn digital (6 hores)
 2. Eines digitals per les visites no presencials: telemedicina, videoconsulta i consulta online (4 hores)
 3. Eines digitals per a la presa de decisions: aplicacions mòbils, telemonitorització i maletí digital (4 hores)
 4. Sistemes de suport al diagnòstic i tractament (4 hores)

També tens l'opció de cursar l'itinerari complet de Salut Digital de 16 hores que inclou els 4 cursos. 

Acreditació: Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 0,8 crèdits (2020-2021) 09/027590-MD

Dirigit a

Metges i professionals de la salut interessat en la salut digital i que vulguin adquirir competències digitals per aplicar en el seu àmbit assistencial. 

Objectius

Programa

MÒDUL 1: MHEALTH, TECNOLOGIA MÒBIL EN L'ÀMBIT DE LA SALUT

1. Conceptes generals

 • Professionals
 • Usuaris (ciutadans)

2. Regulació

 • Seguretat i privacitat de les dades
 • Aspectes rellevants
 • GDPR – Aspectes principals
  • Dades personals
  • Procesament de les dades
  • Drets dels usuaris de les dades
  • Tractament de les dades
 • Food and Drug Administration (FDA) d'Estats Units:
 • Llibre verd de la Unió Europea
 • Marc normatiU de la Unió Europea

3. Avaluació per institucions i organismes

4. Tipus d'APPs mòbils

 • Aplicacions natives
 • Web apps o aplicació web
 • Apps híbrida

MÒDUL 2: MALETÍ DIGITAL

1. El pèr què del maletí digital

2. Concepte de maletí digital

3. Les 7 característiques del maletí digital

4. 10 Noves eines digitals

 • Aplicació clínica
  • Anèmia
  • HTA
  • Ocular
  • Auscultació fonocardiografia
  • Registre ECG
  • Teledermatologia
  • Teleotologia
  • Neumologia
  • Isonació
 • Altres escenaris clínics escollits

MÒDUL 3: NOCIONS BÀSIQUES DE TELEMEDICINA I TELEMONITORITZACIÓ 

1. Introducció

 • Definició telemedicina
 • Definició telemonitorización
 • Context

2. Tipos de telemedicina

 • Asíncrona
 • Sincrónica

3. Usos de la telemedicina

 • Entre sanitaris
 • De sanitari a pacient/cuidador (i/o viceversa)
 • De pacient a dispositiu conectat

4. Telemedicina i salut mental 

5. Telemonitorització: millorant la salut en entorns no urbans

Docents

César Morcillo Serra

Director mèdic de l'Hospital Digital Sanitas i metge internista a l'Hospital CIMA Sanitas. Vocal de la secció de metges e-salud del CoMB.

Mireia Sans Corrales

Metgessa de família. Directora assistencial del CAP Comte Borrell. CAPBSE. Presidenta secció metges e-salut CoMB. Professora associada UIC.

Miquel Molina

Metge de família. EAP Lluís Millet. Esplugues de Llobregat.

Mireia Sans Corrales

Metgessa de família. Directora assistencial del CAP Comte Borrell. CAPBSE. Presidenta secció metges e-salut CoMB. Professora associada UIC.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te