Inscripció

Dades personals


Dades acadèmiques i col·legials


Dades de facturacióCurs

  • Models multivariables aplicats en medicina amb SPSS
  • Preu general 320 €
  • Total 320 €