Inscripció

Dades personals


Dades acadèmiques i col·legials


Altres dades

*Camp opcional que només cal emplenar si en disposes d’un

Dades de facturacióCurs

  • L'aplicació de la impressió 3D en medicina
  • Preu general 100 €
  • Total 100 €