Inscripció

Dades personals


Dades acadèmiques i col·legials


Altres dades

*Camp opcional que només cal emplenar si en disposes d’un

Dades de facturacióCurs

  • Bases de Pediatria per l’Atenció Primària
  • Preu general 400 €
  • Total 400 €