Inscripció

Dades personals


Dades acadèmiques i col·legials


Altres dades

*Camp opcional que només cal emplenar si en disposes d’un

Dades de facturacióCurs

  • Treballar amb la indústria farmacèutica
  • Preu general 70 €
  • Total 70 €