Inscripció

Dades personals


Dades acadèmiques i col·legials


Altres dades

*Camp opcional que només cal emplenar si en disposes d’un

Dades de facturacióCurs

  • Prescripció d'exercici físic i nutrició en el sobrepès
  • Preu general 120 €
  • Total 120 €