Inscripció

Dades personals


Dades acadèmiques i col·legials


Altres dades

*Camp opcional que només cal emplenar si en disposes d’un

Dades de facturacióCurs

  • Eines digitals per a la presa de decisions: aplicacions mòbils, telemonitorització i maletí digital
  • Preu general 32 €
  • Total 32 €